Zasady badań marketingowych związanych z zaopatrzeniem w wodę

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2005-5
  DRUKUJ
Pierwsze badania dla potrzeb marketingu przeprowadziła w 1879 r. amerykańska agencja reklamowa drogą ankiety pocztowej. Dotyczyły one wysokości spodziewanych plonów zbóż, a zleceniodawca był producentem maszyn rolniczych. W gospodarce rynkowej wiele procesów decyzyjnych wymaga przeprowadzenia badań marketingowych. Badania marketingowe to każde planowe i zorganizowane działanie (zbieranie, analiza i przekazywanie danych) zmierzające do poznania nowych faktów i zdobycia nowej wiedzy ułatwiającej decydentowi podejmowanie decyzji marketingowych.

Ze względu na rodzaj problemu decyzyjnego wyróżnia się następujące funkcje badań marketingowych zdarzeń i procesów rynkowych: charakterystyka otoczenia firmy i konsumentów, poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych, prognozowanie oraz kontrolowanie i ocena skutków działań marketingo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus