Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja zakładu ciep(...)

Pozyskiwanie nowych, odnawialnych, czystych źródeł energii jest ekologicznie uzasadnione, ponieważ energetyka opierająca się na takich źródłach pozwala uzyskać ciepło i prąd bez skażeń środowiska i uciążliwych odpadów. Odnawialne źródła energii zajmują szczególne miejsce w polityce energetycznej i ekologicznej Unii Europejskiej, a przez to również Polski. (...)
»

INFRAstruktura a EKOlogia(...)

Zrównoważony rozwój łączy postęp społeczno-gospodarczy z poszanowaniem przyrody, stwarzając lepsze perspektywy dla przyszłych pokoleń. O tym, jakie zagrożenia niesie za sobą rozbudowa infrastruktury komunalnej oraz jakie działania należy prowadzić w celu kompensacji przyrodniczej, dyskutowano podczas II Konferencji Naukowo-Technicznej INFRAEKO 2009. Spotkanie pn. „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych” zostało zor(...)
»