Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady komunalne na paliw(...)

Składowiska to problem, który długo pozostanie aktualny. Odpady komunalne obciążają środowisko emisjami gazów i wodami odciekowymi. Jednak w XXI w., przy obecnych technologiach, nie są one już tylko śmieciami, lecz mieszanką energii, wody i surowców. W dobie kryzysu, zanieczyszczenia środowiska i zwiększającego się zapotrzebowania na energię oraz w obliczu konieczności ograniczenia efektu cieplarnianego odpady powinny być przetwarzane. Spalić je, to jakby(...)
»

Wspólne oświadczenie akad(...)

W 2005 r. akademie wydały oświadczenie w sprawie ochrony środowiska oraz klimatu, a także w kwestii efektywności użytkowania energii, w którym stwierdzono, że następują zmiany klimatyczne spowodowane działalnością ludzi. Wezwano do podjęcia działań, zmierzających do usunięcia przyczyn powodujących obecne zmiany klimatu oraz ich konsekwencji w postaci przyszłych emisji. W lutym 2007 r. IPCC przygotowało krótką informację adresowaną do środowisk odpowiedzialnych za politykę gospoda(...)
»