Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miliardy na miejskie oczy(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki finansowej w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych państw i instytucji zagranicznych. Realizacja działań i poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), dla których Fundusz jest Instytucją Wdrażającą, to równocześnie ważny cel okr(...)
»

Zielone dachy dla niskiej(...)

Poprawa jakości powietrza staje się dla coraz większej liczby miast zagadnieniem najwyższej wagi. Problem nie dotyczy jedynie dużych aglomeracji. Niejednokrotnie w małych miejscowościach jakość powietrza jest gorsza niż w większych miastach. Z Programem ochrony powietrza dla gminy ściśle związany ma być Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN), który w skali mikro ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz kosztów energii. Sporządzaniu (...)
»