Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O powszechny i spójny sys(...)

Przyśpieszenie procesu planowania oraz działań organizacyjnych staje się istotnym warunkiem realizacji celów w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii założonych w polityce ekologicznej i energetycznej państwa. Z dostępnych publikacji opracowań planistycznych wyłania się następujący obraz: na poziomie centralnym funkcjonuje „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” oraz pozostające w różnym stopniu zaawansowania programy rozwoju po(...)
»

Kto pyta, nie błądzi(...)

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi udzielone przez redakcję Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich po konsultacjach z Mirosławem Krzyszczakiem. (red.) Czy spółka wodna może pobierać dodatkową opłatę (kwota wynosi 1000 zł) za podłączenie do wodociągu istniejącego już od 60 lat, tłumacząc to udziałem w spółce wodnej lub członkostwem? Nie chcę być członkiem niczego, chcę mieć tylko wodę. Co z tym dalej zrobić, przecież to jest, delikatnie mówiąc, wyłudzenie pieniędzy?(...)
»