Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Błędy projektowe i wykona(...)

Niewłaściwe rozpoznanie warunków posadowienia, błędne dociążenie obiektu czy nieprawidłowe postępowanie z betonem to tylko niektóre przykłady charakterystycznych błędów popełnionych przy projektowaniu i wykonawstwie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Do czego mogą doprowadzić takie błędy, pokazuje szereg przykładów.   Niewłaściwe rozpoznanie warunków posadowienia Błędy (...)
»

Grunt to współpraca (...)

  We Francji potrzebowano 20 lat na uporządkowanie gospodarki odpadami, gdyż istnieje tam 36 000 gmin, więc uzyskanie efektu skali było bardzo czasochłonne.   Czy można przenieść te dobre przykłady na grunt Polski? O tych aspektach dyskutowano podczas konferencji pn. „Zmiany w ustawodawstwie krajowym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce: wyzwanie i szanse dla samorządów terytorialnych”. Spotkanie 16 cze(...)
»