Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Możliwości dla zieleni(...)

Po raz ósmy wystawie „Zieleń to Życie” towarzyszyła konferencja poświęcona zieleni miast. Wzięło w niej udział blisko 200 osób zajmujących się publicznymi terenami zieleni. Tematem przewodnim były nieodkryte możliwości zielonego miasta. 23-24 sierpnia br., podczas konferencji, Agencja Promocji Zieleni wraz ze Związkiem Szkółkarzy Polskich zebrali w jednym miejscu przedstawicieli samorząd&oacute(...)
»

Odpady w procesie rekulty(...)

Do redakcji wpłynął list z prośbą o interpretację przepisów dotyczących rekultywacji gruntów przy pomocy odpadów. Starosta gminy Kowalewo Pomorskie zobowiązał właściciela zdegradowanego gruntu do przygotowania projektu jego rekultywacji. Projekt ten zakłada wypełnienie wyrobiska o pojemności 340 tys. m3 popiołami, żużlami i odpadami inertnymi z Elektrociepłowni Żerań. Projekt nie uzyskał jednak zgody właściwego burmistrza, który uważa takie rozwiązanie za składowanie, a nie rekultywację(...)
»