Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

System wsparcia źródeł od(...)

Prąd w Polsce od kilku lat jest coraz bardziej „kolorowy”. Barwy przypisane są źródłom wytwarzania. I tak energia „zielona” powstaje z odnawialnych źródeł energii (OZE), energia „czerwona” w skojarzeniu z ciepłem, czyli w elektrociepłowniach, a „żółta” w elektrociepłowniach gazowych lub w skojarzonych źródłach o mocy poniżej 1MW. W 2007 r. tę kolorową energię dostar(...)
»

Skutki prawne ustalenia l(...)

Artykuł zawiera omówienie obowiązków organu administracji publicznej w postępowaniu w przedmiocie ustalenia linii brzegu. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 września 2013 r. II SA/Kr 353/131. Orzeczenie Ustalenie linii brzegu wiąże się z ograniczeniem prawa własności, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 p.w., jeśli śródlądowa woda powierzchniowa płynąca lub wody morza terytorialnego (...)
»