Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Innowacje w ochronie środ(...)

Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska pojawia się coraz więcej innowacyjnych rozwiązań. Jakie znaczenie mają one w ochronie środowiska? Czy są potrzebne?         Firmy innowacyjne stanowią w Polsce tylko 25% ogółu przedsiębiorstw, natomiast średnia dla krajów unijnych wynosi 42%. Niestety, większość polskich fir(...)
»

Zarządzanie drogami publi(...)

W powszechnej opinii wielkie problemy drogownictwa dotykają dużych miast, a im mniejsze miasto (czyli o mniejszej liczbie mieszkańców), tym te problemy są mniejsze. Ta opinia jest tylko częściowo słuszna. Biorąc pod uwagę sposób zarządzania i administrowania drogami i innymi powierzchniami komunikacyjnymi, zakres i liczbę spraw do załatwienia, możliwości finansowe i kadrowe (szczególnie w zakresie fachowym), dostęp do aktualnych informacji itp., okazuje się, że ranga problemów, i(...)
»