Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wymagania w zakresie bezp(...)

Jakie są podstawowe zadania i obowiązki właściciela lub zarządcy obiektów bądź terenów w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Podstawowym aktem prawnym regulującym zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351), która formułuje powszechny obowiązek stosowania się do zasad ochrony przed pożarami dla wszystkich podmiotów korzystających z(...)
»

Wzrosną ceny ciepła?(...)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w maju br. ogłosił jednostkowe opłaty zastępcze dla wysoko sprawnej kogeneracji, które mają obowiązywać w roku 2014, a także opłaty na rok 2015. Według producentów ciepła systemowego, opłaty są zbyt niskie, przez co system wsparcia dla kogeneracji staje się martwy. Taka decyzja URE wpłynie na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także może spowodować wzrost cen ciepła systemowego. Opłaty zastępcze(...)
»