Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Społeczna odpowiedzialnoś(...)

Najczęściej społeczną odpowiedzialnością biznesu zainteresowane są duże firmy. Jednak w związku z tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają dominującą rolę w polskiej gospodarce, również one powinny zaangażować się w realizację koncepcji CSR. W dobie rosnącej troski o stan środowiska przyrodniczego także od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należy oczekiwać poprawy ich relacji z otaczającą przyrodą. Stanowi to ważny element społecznej odpowiedzialności bi(...)
»

Dobry pomysł na edukację(...)

Już po raz trzeci Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie organizuje konkurs ekologiczny pn. „Posegreguj śmieci z nami, ciesz się za to nagrodami”. Do współpracy zaproszono nauczycieli oraz operatora systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gm. Żmigród – firmę LECH-MET. Z organizatorami współpracują także Organizacja Odzysku REBA, Fundacja RECAL i Organizacja Odzysku TOM oraz Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Ele(...)
»