Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowela ustawy o odpadach (...)

Sejm przyjął 22 stycznia br. poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowela ustawy wynikała z konieczności dostosowania prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: nowelizacja ustawy daje uprawnienia organom właściwym (marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska) do zamykania z urzędu składowisk odpadów nies(...)
»

Pomoc dla inwestycji biom(...)

W bieżącym roku zostały nareszcie uruchomione programy pomocowe dla inwestorów z branży OZE. W ostatnim kwartale należy się spodziewać uruchomienia kolejnych konkursów. Z dużym opóźnieniem, ale wreszcie można liczyć na realizację nowych projektów biomasowych. W rozstrzygniętym konkursie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 13 projektów biomasowych znalazło się na liście zasadniczej oraz rezerwowej, z tego 11 biogazowni. Do końca roku ogłoszony zos(...)
»