Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Majowa i czerwcowa pogoda nie sprzyjała w tym roku przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Nie było upalnych dni i towarzyszącej im zwiększonej sprzedaży wody. Przychody firm będą zapewne mniejsze od przewidywanych. W dodatku tam, gdzie zdolności produkcyjne ujęć i stacji wodociągowych nie są wystarczające, nie było powodu do wprowadzania uciążliwych dla odbiorców wody ograniczeń w dostawach. Uciążliwości z nimi związane aktywizowały zwykle radnych i zmusza(...)
»

TBS pod lupą(...)

Brak nadzoru miasta Poznania nad Towarzystwami Budownictwa Społecznego oraz nad podmiotami bezpośrednio wykonującymi zadania z zakresu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym wykazała kontrola przeprowadzona przez poznańską delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Badany okres dotyczył lat 2002-2005. Największe nieprawidłowości Izba stwierdziła w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego (PTBS), które od początku nie było przygotowane do samodzielnego budowania domów z mieszkaniami na(...)
»