Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O wodzie w Dniu Wody(...)

„Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa” – to słowa Talesa z Miletu. Mimo że wypowiedziane przed naszą erą, nie straciły na aktualności. Jaka jednak ta woda powinna być? Określa to nowe rozporządzenie, na które branża czekała kilka lat. Podpisano je 29 marca br. Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wprowadza wiele istotnych zmian w dotychczasowej praktyce. Naprzeciw wynikającym z tego faktu problemom wysz(...)
»

Ekologiczne techniki ochr(...)

Stosowane współcześnie metody regulacji oraz rewitalizacji rzek zostały opracowane przy uwzględnieniu założeń „zrównoważonego rozwoju”. Ich celem jest poprawa warunków bytowych człowieka przy możliwie najlepszej ochronie przyrody. Blisko dwustuletni okres szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, w tym uprzemysłowienia oraz silnej ingerencji człowieka w przyrodę skutkuje obecnie zmianami środowiska oddziałującymi zarówno na ludzi, jak i(...)
»