Informacje branżowe

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2004-9
  DRUKUJ
Kontrowersyjna nowelizacja
Omawiany długo projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany 27 lipca br. do Sejmu. Do najważniejszych propozycji należy uzupełnienie kategorii ścieków o zakres wynikający z dyrektywy Unii Europejskiej oraz dostosowanie definicji do ustawy Prawo wodne. Wprowadzono także zasady zawierania umów na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową oraz sposobu ustalania ilości tych wód. Istotne jest również ustalenie warunków i procedur przy występowaniu zarządców nieruchomości wielolokalowych do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z wnioskiem o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali. Najwięcej kontrowersji wzbudziły dotychczas zapisy dotyczące odczytywania i rozliczeń tz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus