Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biopaliwa zaawansowane, c(...)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Energii ochoczo przystąpiło do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a głównym celem tych prac jest oczywiście implementacja do prawodawstwa krajowego przepisów dyrektywy potocznie nazywanej ILUC, zmieniającej dotychczasową ścieżkę dojścia przez państwa członkowskie UE do celu w postaci 10% energii odnawialnej w paliwach transportowych. Koalicja Na Rzecz Biopaliw od dłuższego czasu prowadzi dialog z administracją, prz(...)
»

Pneumatyka w kanalizacji (...)

Stałemu dążeniu społeczeństw do poprawy warunków życia coraz częściej towarzyszą działania zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu bytu ludzkiego na środowisko. Jednym z przejawów tego jest budowa systemów odprowadzających i unieszkodliwiających ścieki. W Polsce w ostatnich latach rozpoczęto budowę licznych systemów kanalizacyjnych. Realizacja kolejnych przedsięwzięć jest w fazie projektowania i przygotowywania. Zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych inwestorzy często st(...)
»