Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chemikalia – ograniczenia(...)

W rozporządzeniu REACH określono ograniczenia, zgodnie z którymi produkcja, wprowadzanie do obrotu czy też stosowanie substancji stwarzających zagrożenie może zostać zabronione bądź podlegać określonym uwarunkowaniom. W Polsce system kontroli obrotu oraz stosowania substancji i mieszanin, zgodny z przepisami Unii Europejskiej, reguluje Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach1. Ok(...)
»

Żywopłoty w mieście(...)

Agnieszka Waszak Zamiast murków, płotów i parkanów warte polecenia jest tworzenie żywych, bardziej naturalnych ogrodzeń z drzew lub krzewów posadzonych w jednym lub kilku rzędach - żywopłotów. Są one stosowane od dawna jako element zieleni miejskiej. Funkcje i zalety żywopłotów, możliwości ich zastosowania w mieście Ze względu na miejsce, gdz(...)
»