Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekspert FAUN'a odpowiada(...)

Axel Scholz Absolwent FH Osnabrueck. Od początku kariery zawodowej związany jest z techniką w gospodarce komunalnej. W firmie FAUN zatrudniony od 1995 r. Pracował na stanowiskach związanych z projektowaniem pojazdów, programowaniem rozwoju konstrukcji i wyposażenia specjalistycznego a także sprzedażą pojazdów i doradztwem w zakresie rozwiązań systemów logistyki odpadów komunalnych. Szczególnie interesujące jest jego doświadczenie wyniesione z pracy na rynkach Europy Środkowej i Ws(...)
»

Badania w skali techniczn(...)

Duży niedobór wody występujący w intensywnie rozwijającym się regionie Polski, jakim był Śląsk, spowodował po latach 60. konieczność wybudowania oraz wcześniejszy rozruch stacji jeszcze w trakcie budowy (październik 1971 r.). Stację zaopatruje się w wodę z ostatniego zbiornika w kaskadzie rzeki Soły –Czaniec, który jest zbiornikiem bardzo małym, płytkim i typowo przepływowym. Całkowita pojemność zbiornika przy piętrzeniu maksymalnym wynosi 1,3 mln m3(...)
»