Zarobić na osadach

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2004-5
  DRUKUJ
Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce osadem ściekowym

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się w Polsce proces intensywnego inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową. Efektem tego jest znaczna poprawa w zakresie ochrony wód i oczyszczania ścieków. W czasie projektowania i budowy wielu ówczesnych oczyszczalni ścieków pominięto jednak problematykę zagospodarowania osadów ściekowych. W niektórych projektach oczyszczalni ścieków w rozdziale gospodarka osadem ściekowym stwierdzano lakonicznie „osad do dalszego wykorzystania”.Przyczyn takiego stanu rzeczy należy się dopatrywać najprawdopodobniej w ograniczonych środkach inwestycyjnych, skupianych na budowie procesu oczyszczania ścieków. W efekcie mamy dzisiaj sytuację dobrze rozwiązanej (chociaż jeszcze nie wszędzie) gospod [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus