Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator z kraju (...)

Doceniony Tegorocznym zdobywcą tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii został Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Nagrodę wręczono 22 kwietnia 2015 r. podczas inauguracji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2015. Laureat jako jeden z pierwszych zajął się rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce. Działa w tym zakresie od kilkudziesięciu lat. Grzegorz Wiśniewski został doceniony przez kapitułę konkursową za dążenie do zmian w prawie, będących (...)
»

Plan w gospodarce odpadam(...)

Artykuł 35 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazuje wymagania merytoryczne, jakie powinien spełniać plan gospodarki odpadami. Przepis ten dość szczegółowo wylicza wymagane elementy treści planu, zaliczając do nich: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze objętym planem, wskazanie prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami, ustalenie celów w zakresie gospodarki odpadami – z podaniem terminów ich osiągnięcia, ok(...)
»