Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na bilans(...)

Od wielu dziesięcioleci obowiązują w Polsce regulacje prawne, które nakazują użytkownikom wód oszczędnie z nich korzystać i ograniczać ładunki zanieczyszczeń do nich wprowadzanych.   W Polsce istnieje blisko 48 tys. miejscowości, a ponad 800 to miasta liczące od kilku do kilkuset tys. mieszkańców. W każdym takim skupisku codziennie powstają ścieki bytowe, odprowadzane następnie do rzek i mniejszych cieków wodnych, a w wiel(...)
»

Nie możemy pozwolić sobie(...)

Budowa sześciu spalarni w Polsce weszła w ostatnią fazę. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zorganizowała pod koniec maja br. debatę pt. „Przejęcie i przygotowanie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Przy jednym stole zasiedli wspólnie przedstawiciele i beneficjenci instalacji, inwestorzy, wykonawcy oraz specjaliści. Główną kwestią poruszaną podczas rozmów było zatrudnienie wykwalifikow(...)
»