Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakość życia a opakowania(...)

  Zorganizowany przez Polską Izbę Opakowań I Kongres Przemysłu Opakowań odbył się 9 października br. w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki Taropak w Poznaniu. Przedsięwzięcie przygotowano pod hasłem „Lepsza jakość życia przez lepsze opakowania dla większej liczby ludzi”. Kongres był miejscem spotkania naukowców, projektantów, producentów oraz użytkowników opakowań, których cel stanowi wymia(...)
»

Nowoczesne materiały w ek(...)

Zbigniew Lisiak Polityka ekologiczna państwa zakłada stworzenie w naszym kraju nowoczesnego systemu kompleksowego gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi zgodnego, z systemem funkcjonującym w krajach Unii Europejskiej. Prowadzenie takiej gospodarki wymaga odpowiedniej infrastruktury do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym składowisk, które w takim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią ostatni jego element. Konsekwencją tej polit(...)
»