Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

21-23.06.2013, Biała Podlaska II Festiwal Sztuki Kreatywnego Recyklingu Organizator: Fundacja Kreacja Magia Rak, Biała Podlaska Info: 798-183-307; biuro@papierowawiklina.pl; http://papierowawiklina.pl 26-27.06.2013, Kraków Konferencja szkoleniowa „Obecny i projektowany stan prawny w zakresie gospodark(...)
»

Diagnoza i program rewita(...)

W stosunku do poprzedniego okresu programowania (2007-2013) nastąpiła istotna zmiana w podejściu do rewitalizacji obszarów gmin. W umowie partnerstwa Polski z UE zawarto bowiem wymóg koncentracji interwencji na najbardziej problemowych obszarach, które mają zostać wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych i społecznych, z położeniem akcentu na te ostatnie. Identyfikacja obszarów wymagających interwencji ma się odbyć na podstawie wybranych w(...)
»