Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrownie wiatrowe – ko(...)

Od wielu lat jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Inwestycja w turbiny wiatrowe to ogromne przedsięwzięcie, stanowiące podstawę ekonomicznego sukcesu. Jednakże wieloletnia eksploatacja tych urządzeń, będąca źródłem przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej i dochodu, jest ściśle związana z nieprzerwaną pracą, wysoką dyspozycyjnością oraz niską awaryjnością maszyn. Wszystkie te cechy można osiągnąć, sprawując nad turbinam(...)
»

Branżowe ABC(...)

  Obowiązek instalowania wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych 1. Odbiorca nie posiada wodomierza i zgodnie z zawartą umową rozliczany jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. W jaki sposób przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wymusić na odbiorcy zgodę na założenie wodomierza i rozliczanie wg wskazań wodomierza? 2. Przedsiębiorca odprowadza ścieki przemysłowe, których ilość jest obliczana na podstawie (...)
»