Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr inż. Piotr Manczarski Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Składowanie jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą unieszkodliwiania odpadów. Przy zachowaniu odpowiednich reżimów technologicznych można bezpiecznie składować zarówno odpady komunalne, jak i odpady przemysłowe (w tym niebezpieczne). Współczesne wymogi ochron(...)
»

Planowanie zaopatrzenia w(...)

Wodociąg zbiorowy dla mieszkańców wsi to nie tylko podwyższanie komfortu i szansa poprawy standardów, ale przede wszystkim ochrona zdrowia społecznego1, 2. Wyniki wielu badań świadczą o niedostatecznej jakości wody z lokalnych źródeł na terenach wiejskich1, 3, 5. Jakość wody dostarczanej mieszkańcom jest ważnym wskaźnikiem stanu środowiska. Do grudnia 2003 r. wszystkie gminy w Polsce miały obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, które powinny zawierać m.in. s(...)
»