Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drugi bój o wojewódzkie f(...)

Pomimo wejścia w życie Ustawy z 7 kwietnia 2017 r. nowelizującej ustawę z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), zmieniającej zasady wyboru członków rad nadzorczych i zarządów funduszy oraz wygaszającej mandaty tych pierwszych, samorządy województw starały się zablokować wymianę kadr w tych instytucjach. W związku z przeciągającym się impasem 7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Prawa ochrony środowiska, która ma ostatecznie zakończyć spór toczący się wokół fund(...)
»

Na granicy bezpieczeństwa(...)

  Postanowiłem jeszcze trochę „pomęczyć” czytelników art. 88l Prawa wodnego, który brzmi: „Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe…”. Przypomnę, że w ustawie zapisano art. 88l ust. 2, który zezwala na zwolnienie z zakazów wymienionych w ust. 1, oczywiście pod określonymi warunk(...)
»