Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Międzynarodowy obrót odpa(...)

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - zwłaszcza tych kwalifikowanych jako odpady niebezpieczne – celem ich zagospodarowania w rodzimych instalacjach od lat rodzi szereg mniej lub bardziej uzasadnionych obaw i wątpliwości. Notabene ich skalę niedawno pokazały nagłośnione w mediach protesty towarzyszące próbie sprowadzenia do Polski ponad 70 ton odpadów niebezpiecznych z Salwadoru. W kontekście tych wydarzeń, a także wobec wzrastającego – m.in. w związku z rozbudow(...)
»

Pompy w systemach wodocią(...)

Prezentowany materiał dotyczy sterowania pompami w oparciu o predykcję oraz informację z punktów pomiarowych. Prawidłowe użytkowanie systemów pompowych wiąże się z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych oraz wydłużeniem okresu bezawaryjnego użytkowania. Zużycie energii elektrycznej związane z transportem cieczy odpowiada za znaczną część całkowitego zapotrzebowania stacji uzdatniania wody. Głównym sprzymierzeńcem właścicieli i eksploatatorów układów pompowych(...)
»