Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Teoria i praktyka w Bydgo(...)

O nowoczesnych technologiach, materiałach, nowościach w poszczególnych branżach oraz innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących budowy i remontów domów mówiono podczas IV edycji Targów Energii Odnawialnej TEO i odbywających się równolegle XXXI Targów Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD. W dniach 22-24 marca 2013 r. ponad pięćdziesięciu wystawców zaprezentowało swoje usługi i produkty w Bydgoszczy. (...)
»

Instalacje do odwróconej (...)

pracowanie prognostycznych modeli transportu masy podczas filtracji membranowej stwarza na ogół wiele problemów i jest uzależnione od dokładnego matematycznego opisu hydrodynamiki systemu, struktury membran i jakości cieczy zasilającej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach i przy ścisłych ograniczeniach proste wyrażenia analityczne mogą być wykorzystane do opisu transportu membranowego. W literaturze dostępnych jest wiele modeli definiujących parametry procesowe różnych procesów membranowych1,2(...)
»