Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo współspala(...)

Strategia przemysłu cementowego w zakresie ochrony środowiska opiera się na ograniczeniu zużycia energii, wykorzystaniu odpadów i zminimalizowaniu szkodliwych emisji. Również współspalanie RDF w piecach cementowych jest realizowane w sposób zrównoważony i bezpieczny. Cementownie w Polsce prawie od dwudziestu lat wykorzystują paliwa alternatywne. Niezależnie od upływu czasu, opinia publiczna jest zainteresowana tym, czy istnieje wpływ współspalania paliw RDF m.in. na(...)
»

Europa podłącza się do si(...)

Z najnowszego raportu EurEau wynika, że 499 mln Europejczyków jest podłączonych do sieci wodociągowej, co stanowi ok. 93% ogółu. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 450 mln osób, a do oczyszczalni ścieków 435 mln. Najwyższe współczynniki podłączeń, dochodzące do 100%, są w Niemczech, Danii, Szwajcarii, na Malcie i w Holandii. Polska z ponad 90-procentowym wskaźnikiem zwodociągowania oraz około 70-procentowym wskaźnikiem skanalizowania i podłączenia do oczyszczalni znajduje się poniżej (...)
»