Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady z budowy osiedli(...)

W przedsiębiorstwach branży budowlanej, specjalizujących się w wykonawstwie robót ogólnobudowlanych, w robotach ziemnych i instalacyjnych, powstaje szereg odpadów materiałów budowlanych i opakowaniowych. W zakresie ich usług leży realizacja inwestycji od podstaw, np. konstruowanie nowych budowli i budynków, w tym osiedli mieszkaniowych, a także roboty ziemne. Podczas budowy nowego osiedla mieszkaniowego prowadzone roboty obejmują wykopy, fun(...)
»

Partnerstwo w działaniu(...)

Prawie 300 mln euro w ciągu pięciu lat otrzymali beneficjenci Funduszu Spójności na refundację wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ochronie środowiska. Pozostałe 2,5 mld euro powinno być wypłacone przez najbliższe cztery lata. Na dofinansowanie 86 projektów inwestycyjnych i dwóch z pomocy technicznej Unia Europejska przyznała Polsce w latach 2001-2005 ok. 2,8 mld euro. Koszty kwalifikowane tych projektów wynoszą ponad 4,3 mld euro. Znaczne przyspieszenie w realiz(...)
»