Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak prezentować i ujmować(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, podobnie jak inne firmy, ponoszą koszty swojej działalności.  Koszty najczęściej prezentowane i analizowane są w układzie rodzajowym. Wynika to w dużej mierze z tego, że w praktyce prawie każde przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Ponadto często koszty należy wykazywać w różnych sprawozdaniach księgowych lub org(...)
»

Place zabaw dla opornych.(...)

O atrakcyjności placów zabaw i ich roli w rozwoju dzieci można przeczytać w pierwszej części tego cyklu. W kolejnych pisałem o procesie tworzenia dobrego obiektu rekreacyjnego, o zachowywaniu bezpiecznych przestrzeni wokół urządzeń oraz o stosowaniu nawierzchni amortyzujących upadek. Tym razem skupię się na wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących wyposażenia zabawowego. Szczegółowe wymogi w zakresie wyposażenia placów zabaw ujęto w wieloczęściowej normie PN-EN 1176. (...)
»