Informacje branżowe

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2003-5
  DRUKUJ
Wyścig z czasem

Szczecin ma jeszcze trzy i pół roku na wybudowanie oczyszczalni ścieków Pomorzany, w przeciwnym wypadu marszałek województwa odwiesi kary za zanieczyszczanie środowiska. Są to kwoty rzędu 80 mln zł rocznie. Ponieważ miasto podjęło się inwestycji, kary zostały zawieszone na 5 lat. Jeśli jednak budowa nie zostanie zakończona przed upływem tego terminu trzeba będzie zapłacić policzone stosownie do wykonanych prac sumy. W praktyce, pieniądze te zapłacą odbiorcy wody, którym kwota kary zostanie doliczona do opłat. Nie wyłoniono jeszcze generalnego wykonawcy i nie ogłoszono przetargu. Jeżeli inwestycja wcale nie ruszy, Szczecin będzie musiał zapłacić ok. 400 mln zł, czyli połowę budżetu miasta. Wszystko jest wynikiem nieuzyskania obiecanych wcześniej środków z NFOŚiGW. Jeżeli miasto otrzyma brakujące pieniądze, [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus