Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska w Pols(...)

Rozpoczęte 31 marca 1998 r. negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej zakończone zostały 13 grudnia 2002 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze. Zakończenie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest ukoronowaniem wieloletniego wysiłku społeczeństwa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Niezależnie od zróżnicowanych ocen wyników negocjacji, prezentowanych przez różne kręgi naszego społeczeństwa, członkostwo w Unii Europejskiej to niewątpliwa szansa dl(...)
»

Ryzyko inwestycyjne w mod(...)

  Aktualnie projekty energetyczne w Polsce w przeważającej części realizowane są wg formuły EPC albo wyjątkowo EPCM. Strategie te różnią się m.in. alokacją ryzyk pomiędzy inwestorem a innymi zaangażowanymi podmiotami. Wielkość ryzyka, jaką skłonny jest zaakceptować inwestor, może mieć bezpośredni wpływ na ostateczny koszt wykonania projektu.   Jednym z istotnych czynników mających wpływ na rentowność inwestycji jest ostateczna w(...)
»