Aktualne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2003-11
  DRUKUJ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU z 2002 r. nr 129, poz. 1108) jest kolejną zmianą wcześniej obowiązujących rozporządzeń (DzU z 1999 r. nr 50, poz. 501). Podobnie jak poprzednio, w akcie tym podano konkretne wartości dla większości wskaźników zanieczyszczenia, lecz nie określono ich dla zawiesin ogólnych, ChZT, BZT5, ogólnego węgla organicznego i fosforu ogólnego.
W związku z tym, w przypadku wydawania warunków dla zakładów przemysłowych, zachodzi konieczność ich określenia przez przedsiębiorstwa prowadzące eksploatację urządzeń kanalizacyjnych. Ogólne zasady, jakie obowiązują w tym zakresie w wybranych państwach Europy, opisano w „Przeglądzie Komuna [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus