Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling pojazdów – piąt(...)

  Obecny, 2011 r. jest ważny dla powiatów. Po raz pierwszy bowiem mogą one, podobnie jak do tej pory gminy, ubiegać się o dofinansowanie zbierania i recyklingu porzuconych w miejscach publicznych wraków samochodowych.   Chociaż do tej pory fundusz nie dopłacił do tego procesu ani złotówki, to z rozmów z zainteresowanymi wynika, że w przyszłym roku kwota na dofinansowanie samorządów może wzrosnąć nawet dwukro(...)
»

System wsparcia kogenerac(...)

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska dyskutowano na temat systemu wsparcia dla wysoko sprawnej kogeneracji po 2018 r. Według oficjalnego stanowiska, rząd widzi korzyści z jego wprowadzenia, ale priorytetem będzie rynek mocy. Ostatecznie o wejściu w życie wsparcia ma zadecydować enigmatycznie brzmiący bilans kosztów i korzyści dla państwa. W odpowiedzi branża podkreśla, że kogeneracja to szansa dla Pol(...)
»