Najnowsze artykuły

Patrz pod nogi! Włazy kan(...)

Kanały technologiczne, studnie kanalizacyjne i wiele innych przestrzeni podziemnych – wszędzie tam niezbędne jest stosowanie zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Pierwsze takie rozwiązania powstały już trzy i pół tysiąca lat przed naszą erą! Podczas zwiedzania miast i miasteczek w Polsce oraz na świecie rzadko patrzymy pod nogi. Zazwyczaj przyglądamy się architekturze, pomnikom i zabytkom. Tymczasem na chodnikach i trotuarach zapisana jest równie (...)
»

Odwadnianie osadów ścieko(...)

Ze względu na sposób pracy prasy tłokowe Bucher należą do grupy najefektywniejszych urządzeń w zakresie odwadniania komunalnych osadów ściekowych. Ich konstrukcja i jakość sprawiają, że żywotność techniczna urządzeń wynosi ponad czterdzieści lat. Dowodzą tego liczne referencje. Producentem pras tłokowych jest firma Bucher Unipektin ze Szwajcarii, natomiast Proffico to jej dystrybutor na terenie Polski w sektorze komunalnym i przemysłowym. Pierwszymi inwestycjami w Polsce z wykorzystaniem(...)
»

Nawozy i substytuty gleb (...)

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3,2 tys. oczyszczalni ścieków, z czego blisko połowa to obiekty o wydajności 2000 RLM lub mniejszej. Ilość wytwarzanych w nich osadów ściekowych jest relatywnie niewielka, jednak każda z oczyszczalni boryka się z problemem ich zagospodarowania. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, osady ściekowe można poddać przyrodniczemu zagospodarowaniu. Oczyszczalnie ścieków w Polsce generują 568 tys. Mg s.m./r. osadów ściekowych (dane GUS-u (...)
»

Termiczna utylizacja osad(...)

Od blisko 20 lat na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” eksploatowana jest spalarnia odwodnionych osadów ściekowych. Do końca kwietnia 2017 r. w instalacji spalono ok. 330 000 ton osadów odwodnionych. Spalarnia wyposażona jest w obrotową suszarkę bezpośrednią i piec fluidalny. Spala osady ściekowe po odwodnieniu w prasach komorowych, o średniej (dane z 2016 r.) zawartości suchej masy na poziomie ok. 22,1% (68,2% s.m. org.). Popiół, którego ilość nie pr(...)
»

Wody Polskie ułatwią zarz(...)

Z Iwoną Kozą, p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, rozmawia Kalina Olejniczak. Jak powołanie Wód Polskich zmieni zarządzanie gospodarką wodną w Polsce? Zdecydowanie ułatwi to prowadzenie spójnych działań dotyczących gospodarki wodnej. Powstanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oznacza ustalenie takich samych zasad i warunków korzystania z zasobów wodnych. Proszę zwrócić uwagę np. na kwestię jednorodności orze(...)
»

Wody Polskie. Nowe zarząd(...)

Ustawa Prawo wodne została przyjęta. Na początku sierpnia br. podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda, a 23 sierpnia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw (DzU z 2017, poz.1566). Oznacza to, że właśnie rozpoczęła się nowa epoka w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce. Ustawa co do zasady wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Jednak już dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw zaczęły obowiązywać niektóre z jej zapisów. Chodzi tu m.in. o nową definicję ścieków, czyli regu(...)
»

Opłata infrastrukturalna (...)

Sięgając do przepisów projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a konkretnie do regulacji dotyczących nowych mechanizmów współfinansowania przez właścicieli nieruchomości inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez gminę,  można się zorientować, że mają one ogromne znaczenie w kontekście inwestycji sieciowych na nowo zurbanizowanych terenach.  Jak zostało już wielokrotnie powiedziane i napisane, ewentualne wejście w życie Kodeksu urbanistyczn(...)
»

Rok z nową ustawą kominow(...)

Mija właśnie rok od momentu wejścia w życie aktualnie obowiązującej Ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DzU z 2016 r. poz. 1202, zwanej dalej: nową ustawą kominową). Od początku niosła ona za sobą sporo niejasności. Jak wyglądało jej wdrażanie w praktyce? Ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia, tj. 9 września 2016 r., i od początku rodziła wiele wątpliwości, których nie rozwiew(...)
»

Polecane artykuły

Dlaczego betonowa kostka (...)

Coraz szybciej odchodzą w niepamięć czasy, w których otaczał nas szary, nieciekawy i brudny beton. Od naszych ulic, placów, chodników, ścieżek żądamy, aby były estetyczne oraz stanowiły harmonijne uzupełnienie zabudowy naszych siedlisk. Zalety i estetykę bruku doceniali już starożytni Rzymianie. Podboje, jakich dokonali, przyniosły ówczesnemu światu nie tylko wspaniałą kulturę, ale również sieć znakomitych brukowanych dróg, często budowanych tak, aby harmonizowały z otoczeniem or(...)
»

Aktualności - informator

DomoVita – nowa marka… wody z kranu Do picia „kranówki” zdecydowało się przekonać swoich klientów Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które jako pierwsze w Polsce wprowadza ogólnopolską markę wody z kranu. DomoVita ma swoje logo i śmiało mogłaby stanąć na sklepowej półce pomiędzy wodami butelkowanymi. Chcąc przekonać ludzi do picia wody z kranu w domach i z ujęć miejskich, otwockie wodociągi wraz z krakowską agencją DEMO Effective Launching post(...)
»