Najnowsze artykuły

Sto jedenaście lat dmucha(...)

Początki wodociągu kołobrzeskiego sięgają XVIII w. i – jak wynika z opracowań historycznych, będących własnością Miejskich Wodociągów i Kanalizacji (MWiK) w Kołobrzegu – początkowo wodę czerpano drewnianym rurociągiem ze stawu miejskiego przy ul. Bogusława X. Następnie woda transportowana była drewnianym rurociągiem do otwartych studni, zlokalizowanych 500 metrów od miejskiego Ratusza. Pierwszą sieć wodociągową zaczęto budować w 1870 r. Prace zakończono po czternastu latach – w 1884(...)
»

Ryzyko wygrywa z bezpiecz(...)

Truizmem jest, że pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników, a ci muszą mieć dostęp do zrozumiałych dla nich instrukcji objaś- niających zarówno wszystkie czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, jak i zasady postępowania. Instrukcja taka powinna zawierać opis sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia1. Pracownicy nie są więc zwolnieni z odpowiedzialności za swoje bezp(...)
»

Praca w wykopach wymaga w(...)

Nawet płytsze od 1 m wykopy mogą być przyczyną zasypania lub upadku pracownika. Najczęściej jest to skutek: zaniedbania zasad bhp dotyczących prac w wykopach, pośpiechu i… oszczędności. Tymczasem polski rynek oferuje różnorodne produkty ułatwiające bezpieczną pracę: zarówno ogrodzenia, szalunki oraz urządzenia odwadniające, jak i sprzęt ochrony indywidualnej. Szalunki z misją Na budowie osiedla w Olsztynie, prowadzonej przez Iławskie Przedsiębiorstwo Budow(...)
»

Problematyka odorów w pr(...)

Problematyka uciążliwości zapachowej w znacznej mierze związana jest z obiektami gospodarki komunalnej, w tym w sektorze wodno-ściekowym1-4. Na obiekty gospodarki ściekowej składają się systemy kanalizacyjne, sieciowe pompownie ścieków, punkty zlewne ścieków dowożonych, oczyszczalnie ścieków i obiekty gospodarki osadowej. Oddziaływanie zapachowe tego typu instalacji może być bardzo zróżnicowane, a wielkość emisji odorantów uzależniona jest od wielu czynników3, 5. Źródłem(...)
»

Ścieki przemysłowe

Co więcej, duża część sprawozdawców przepisuje dane z poprzednich aktualizacji, nie wdając się w analizę ani zmian demograficznych, ani zmian w sektorze usług i przemysłu na swoim terenie. Siłą rzeczy takie sprawozdania nie mogą być wiarygodne. Podstawowe definicje Omówienie problematyki ścieków przemysłowych należałoby zacząć od podstawowego zapisu definicji ścieków, zawartego w ustawie Prawo wodne. Otóż w art. 9 ust. 1 pkt 14 tego aktu prawnego przez „śc(...)
»

Quo vadis, OZE?

Ponieważ praktycznie cała Polska leży w zlewni Morza Bałtyckiego, to jest traktowana jako obszar wrażliwy i wszystkie ścieki z większych aglomeracji muszą być oczyszczane w stopniu wyższym niż większość ścieków na zachodzie Europy (w Wielkiej Brytanii, Francji czy Hiszpanii). Powoduje to zwiększenie ilości osadów, które trzeba zagospodarować. Tak więc każdy starał się ową ilość zmniejszyć, a bardzo prostym sposobem na to była fermentacja osadów w celu uzyskania biogazu. Biogaz ten w większośc(...)
»

Co ma wisieć, nie utonie

A więc jest termin – 1 lipca wchodzi w życie nowe Prawo wodne. Tylko jak mamy się do tego przygotować, skoro wciąż brakuje podstawowych danych rzutujących na nasze taryfy?  Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w felietonie na tych łamach pisałem, że wycofanie się przez rząd z nowego Prawa wodnego nie jest definitywne, że sprawa wróci w tym roku. I jak w przysłowiu – „co ma wisieć, nie utonie” – wróciła. W projekcie ustawy Prawo wodne, zawieszonym na legislacyjnej stronie (...)
»

Jak postrzegać rozwój?

Dzisiaj poruszę temat naszych ambicji i – w oczywisty sposób z tym związanego – rozwoju zarówno naszych firm, jak i każdego z nas osobiście. Ambicje czasami mogą być postrzegane pejoratywnie, lecz ja chciałbym się zająć tymi, które każą nam iść naprzód. Które dają nam perspektywę w dłuższym horyzoncie czasowym. Rozwój natomiast postrzegam nie tylko jako powiększenie naszego majątku, lecz również jako nacisk na ciągłą poprawę sprawności działania i poszerzenie kompetencji każdego z nas, pracow(...)
»

Polecane artykuły

Ogród chiński w Zurychu

Podczas pobytu w Szwajcarii warto pojechać do Zurychu, największego miasta tego kraju, i zwiedzić prawdziwy ogród chiński. Zlokalizowany jest on przy Bellerivestrasse koło Zürichhon (róg Jeziora Zuryskiego) i dostępny dla zwiedzających od końca marca do połowy października.  Do ogrodu przylega rozległy park, położony nad wspomnianym jeziorem. Ogród chiński w Zurychu to podarek partnerskiego miasta chińskiego Kunming, stolicy południowo-zachodnie(...)
»

Społecznie odpowiedzialny(...)

Priorytetowo traktując bezpieczeństwo Krajowego Systemu Energetycznego, PSE Operator współtworzy europejski rynek energii elektrycznej przez aktywny rozwój partnerstwa z innymi operatorami systemów. Spółka akcentuje przestrzeganie zasad transparentności oraz równego traktowania wszystkich uczestników rynku. Firma systemowo włączyła zrównoważony rozwój do strategii biznesowej, wpisując go w cele misji, którą (...)
»