Najnowsze artykuły

Europa zachęca do recykli(...)

Komisja Europejska chce wprowadzić przepisy, które mają stymulować i ułatwiać ponowne wykorzystywanie wody  w rolnictwie. Mają też przyczynić się do zapobiegania niedoborom wody, lepszej ochrony środowiska i konsumentów. Rolnicy otrzymają alternatywę nawadniania swoich upraw, konsumenci natomiast muszą być przekonani o bezpieczeństwie wody z recyklingu. Dziś rocznie wykorzystuje się w Europie na potrzeby rolnictwa 1,1 mld m3 wody „z odzysku”, co stanowi ok. 2,4 proc. oczyszczonych(...)
»

Naukowcy zaprogramowali… (...)

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology w USA opracowali metodę, która pozwala na zaprogramowanie… kropel wody. Ich pomysł opiera się na zjawisku zwilżalności, które jest wykorzystywane m.in. w czytnikach e-booków.  W zależności od obecności napięcia elektrycznego materiał, na który nanoszona jest kropla wody, staje się hydrofilowy (wodolubny – przyp. red.) lub hydrofobowy (na odwrót). Dzięki temu można sterować jej zachowaniem oraz przemieszczać ją w dowolnym kierunku i (...)
»

Chwila spokoju?

Minęło 180 dni, od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. To ważny termin – o tyle bowiem ustawowo przedłużono taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy. Dwa dni później minął określony w miesiącach (6 miesięcy) termin złożenia do rad gmin nowych projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. O ile na statystykę zatwierdzonych przez dyrektorów RZGW PGW Wody Polskie taryf możemy liczyć zapewne niebawe(...)
»

Trochę o targach

Proszę się nie bać, o targach w Bydgoszczy, z których wróciłem parę dni temu, napiszę tylko kilka słów – i nie będzie to sprawozdanie z mojego pobytu w tym mieście. Mam wrażenie, że dokonała (albo jeszcze się dokonuje) zmiana. Targi, jako wystawa, zaczynają zdaje się tracić na istotności, natomiast coraz większą rolę ogrywają towarzyszące im konferencje. Na początek kilka słów właśnie o nich. Zdaje się, że wystawców w tym roku było troszkę mniej, ale uważam, że nie zaszkodziło to targo(...)
»

Daliśmy radę

Uff, odetchnąć mogą z ulgą Koleżanki i Koledzy ze spółek wodociągowych, którzy już dostali od Wód Polskich decyzje zatwierdzające taryfy. Nie potwierdziły się najgorsze scenariusze, branża dała sobie radę z nową sytuacją, choć jest trochę maruderów. Kiedy piszę ten felieton, wciąż nie ma całościowych zestawień dotyczących procesu zatwierdzania taryf spółek wodociągowych. Jednak można już pokusić się o pierwsze podsumowania i opinie. I od razu powiem, że nie wypadają one najgorzej, szczególnie(...)
»

Kto ma ciśnienie na wieżę(...)

Małe i średnie miasta mają różne pomysły na zagospodarowanie starych wież ciśnień. W poprzednim numerze pisaliśmy o dobrym pomyśle na zagospodarowanie wieży w Kościanie i nie do końca udanym planie przywrócenia do życia wieży w Nysie. Co powinny zrobić samorządy mające na swoim terenie taką pamiątkę techniki? Kto już znalazł rozwiązanie, a kto jeszcze szuka pomysłu? W Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim udało się. Przeprowadzono tam efektowną modernizację w(...)
»

Najpierw były studnie

Pierwsi mieszkańcy obecnych terenów Polski wodę pobierali z naturalnych cieków i zbiorników wodnych, tak jak robiono to w innych częściach świata. Wraz z rozwojem cywilizacji mieszkańcy osad znajdujących się w znacznej odległości od rzek czy jezior, chcieli ułatwić sobie dostęp do wody, a tym samym codzienne życie. Jednak nie zawsze udawało się zbudować, choćby prymitywny wodociąg. Dlatego ludzie zaczęli szukać wody nie tylko na powierzchni ziemi, ale także w jej wn(...)
»

Zamówieniowy strzał w kol(...)

Dwa obszary, które mnie najbardziej interesują (ściśle zależne od siebie) to Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Pojedyncze Systemy Oczyszczania Ścieków. Niestety oba powodują uzasadnioną wątpliwość KE UE dotyczącą realizacji zobowiązań Polski we wdrożeniu zapisów Dyrektywy ściekowej1 i co za tym idzie – kolejne kary z UE. Ten tekst to apel do Prezes Urzędu Zamówień Publicznych o ratowanie przed grożącymi nam karami.  Odkąd weszliśmy do Unii E(...)
»

Polecane artykuły

Metodologia monitoringu j(...)

Odpady to problem, który zawsze będzie obecny w życiu każdego człowieka. Innymi słowy, gospodarka odpadami jest jedną z branż szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a z punktu widzenia działalności gospodarczej – jedną z gałęzi przemysłu. Przemysłu, w którym stosowane są technologie umożliwiające unikanie powstawania odpadów, ich gromadzenia, w tym selektywnej zbiórki, magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Ze względu na z(...)
»

Klastry energetyczne – cz(...)

Działalność różnego rodzaju podmiotów w ramach tzw. klastrów jest podejmowana w Polsce już od kilku lat. Ten model współpracy nie cieszy się jednak szczególną popularnością wśród przedsiębiorstw wod-kan. Trend ten mogą zmienić nowe, a także zapowiadane regulacje prawne.  Coraz częściej można usłyszeć pogląd, iż energetyka przyszłości będzie opierała się na rozproszonej i lokalnej generacji, wykorzystującej różne źródła energii odnawialnej. Jeszcze niedawno taki(...)
»