Najnowsze artykuły

Kolejna moda – alkaliczna(...)

Woda alkaliczna, która dzięki specjalnej obróbce ma wyższy poziom pH niż 6,5–7,5 typowy dla większości wody pitnej i butelkowanej, zyskuje popularność. Według badaczy to kolejna odsłona niczym nieuzasadnionej mody. Rynek wody alkalicznej w USA wzrósł z 47 mln dolarów w 2014 r. do 427 mln dolarów w 2017 r. Woda alkaliczna ma dać „lepsze nawodnienie”, „w celu uzyskania optymalnej równowagi ciała”. Dlaczego woda o wyższym pH ma być lepsza? Wg naukowców twierdzenia te opierają się na przek(...)
»

Bajkał w coraz gorszym st(...)

Na terytorium, na którym leży Bajkał, nie ma ani jednej oczyszczalni ścieków komunalnych, śmieci trafiają na nielegalne wysypiska na chronionym terenie, a odchody do jeziora, które jest coraz bardziej zatrute. Takie są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Rosyjską Izbę Obrachunkową, czyli odpowiednik naszej NIK. Mimo iż w latach 2015–2018 na realizację planu ochronnego wydano ok. 125 mln dolarów, sytuacja ekologiczna w rejonie Bajkału stale się pogarsza, co oznacza, że pieniądze zosta(...)
»

Po kampanii. I przed świę(...)

Co się stało w procesie wyborczym? Dla nas w większości nic szczególnego, chociaż pewnie warto się choćby przez chwilę zastanowić nad tym, co w kampanii wyborczej dotyczyło naszych przedsiębiorstw. Nie o taryfach, ale o pensjach… Myślę, że pierwszą zauważalną zmianą z punktu widzenia branży wodociągowej był właściwie całkowity brak poruszanej tematyki związanej z taryfami. Jakkolwiek w branży są podzielone w dalszym ciągu zdania i opinie dotyczące zasadności fun(...)
»

Wybory bez wody w tle

Stan nadzwyczajny w wodociągowych spółkach mamy już za sobą. Skończyły się wybory samorządowe. Tym razem jednak na szczęście wodociągowa tematyka nie stała się powszechnym tematem kampanii wyborczych, wodociągowe spółki nie były masowo wykorzystywane do wyborczej walki. Są co najmniej dwa powody, dla których tak się stało. W branży wodociągowej pracuję już prawie 30 lat, większość z tego czasu na stanowiskach kierowniczych. Przeżyłem więc niejedno, w tym wszystkie odbywające się już w (...)
»

Każdy sobie rzepkę skrobi(...)

Wiersze Tuwima przypominają mi czasy dzieciństwa. Czytałem je najpierw sam, potem moim dzieciom, a teraz wnukom. Przez dziesięciolecia poezja Tuwima nic nie straciła, bawiąc, wciąż przekazuje ponadczasowe mądrości. Sentymentalne myśli naszły mnie pewnie nieprzypadkowo jesienią, której długie, szare wieczory sprzyjają rozważaniom. Jednak powód powrotu do Tuwima ma też drugie, zawodowe dno. Co wiersz, o takiej na przykład „rzepce”, ma wspólnego z naszą branżą? Tyle samo, co spotkanie z wybitnym(...)
»

Kolejne problemy przed na(...)

Mija jedenasty miesiąc od wejścia w życie ustawy Prawo wodne, a problemów zamiast ubywać, przybywa. Ostatnio świat prawniczy zelektryzowała interpretacja Wód Polskich dotycząca celów poboru wody przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i dalej idących skutków tej interpretacji. Rzeczywiście, Wody Polskie zintensyfikowały działania polegające na naliczaniu opłat za usługi wodne – po doświadczeniach w decyzjach dotyczących opłat stałych, znajdujących swój finał często w sądach ad(...)
»

GIS w przedsiębiorstwach (...)

W Polsce pierwsze szczegółowe badania nad stanem wdrożenia i wykorzystania GIS w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych prowadził m.in. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. W swojej publikacji z 2008 r. podkreślał, iż o ile w 1997 r. w grupie największych zakładów zaledwie 30% z nich rozpoczęło proces wdrażania systemów informacji przestrzennej, to 10 lat później już ponad połowa respondentów deklarowała implementację GIS w swoich jednostkach1. (...)
»

Standardy obsługi klienta(...)

W filmie „Obsługiwałem angielskiego króla” główny bohater wspomina lata, gdy pracował jako kelner w piwiarni. Widzimy, jak sprawdza, czy kufle są czyste, sprawnie roznosi na stoły złocisty trunek. Klientowi chcącemu usiąść w ostatnim momencie podsuwa krzesło. A wszystko to dla… zysku. Dlaczego warto wprowadzić standardy obsługi klienta, piszą ekspertki Instytutu Monitorowania Obsługi Klienta. W scenie łatwo zauważyć, że wszyscy są zadowoleni z przebiegu spraw. Klien(...)
»

Polecane artykuły

Strategia Meblowania Mias(...)

Jeśli chcemy promować miasto przez zieleń, którą rozumiemy tu jako atrybut przyjaznej przestrzeni publicznej, musimy podejść do tego w przemyślany marketingowo sposób, tak jak w przypadku identyfikacji wizualnej czy logo. Miasta doskonale wiedzą, jak chcą być odbierane na zewnątrz i pod tym kątem przygotowują swoje kampanie promocyjne. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy wykreowane strategie pragnie się przełożyć na materialną przestrzeń miejską. Czy (...)
»

Optymalizacja pracy sieci(...)

Stan oraz podstawowe problemy sieci wodociągowych w Czechach wynikają przede wszystkim z rozwoju historycznego, szczególnie w okresach, w których koszty utrzymania oraz wydatki na modernizację infrastruktury były na minimalnym poziomie. Magistrale oraz rurociągi w centralnych częściach miast są w większości przypadków przestarzałe, co powoduje wiele problemów. Należą do nich przecieki, poważne awarie, inkrustacja sieci (zarastanie przewodów) i związane z tym obniżenie przepływu o(...)
»