Najnowsze artykuły

Cyklon spowodował zaniecz(...)

Cztery ofiary śmiertelne i setki zniszczonych domostw to efekty bomby cyklonowej, która przeszła przez obszar środkowo-zachodniej części USA. Wezbrana rzeka Missouri zalała jedną z oczyszczalni ścieków. Pod wodą znalazły się hektary pól uprawnych i lasów, mnóstwo dróg zostało zamkniętych, podczas powodzi padło wiele zwierząt hodowlanych. Straty materialne z powodu bomby cyklonowej wyceniono na ponad 3 mld dolarów, a jednym z najpoważniejszych jej skutków była awaria pompy w zalanej ocz(...)
»

Dostęp do wody dla wszyst(...)

Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Leaving no one behind – pod takim hasłem obchodzono w tym roku Światowy Dzień Wody. Kimkolwiek i gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest twoim prawem – prawem człowieka. Przesłanie Światowego Dnia Wody 2019 podkreślało równość wszystkich mieszkańców globu, zwracano uwagę na wykluczenia ze względu płeć, kolor skóry, preferencje seksualne, wiek czy sytuację życiową (m.in. uchodźców).  Prawo (...)
»

Dorosłość

O dorosłości piszemy, gdy człowiek zaczyna być odpowiedzialny za swoje czyny i jest świadomy ich skutków. Te dwa elementy właśnie, odpowiedzialność oraz świadomość skutków, stały się podstawą do skreślenia kilku zdań poniżej. My i „oni” Z pewnością uważamy siebie za wrażliwych, mądrych i dobrze wykształconych. Czy jednak na pewno tacy właśnie jesteśmy? Czy może jesteśmy zapatrzeni w siebie i otaczamy się murem konformizmu? Żyjemy sobie wygodnie w ciepłych domach(...)
»

Nierówną miarą

Każdego dnia umiera na świecie 700 dzieci poniżej pięciu lat w związku z biegunką spowodowaną brakiem dostępu do czystej wody. A dla nas tragedią jest, kiedy przez dwie godziny zabraknie wody w kranie. To pokazuje, jakimi szczęściarzami jesteśmy i ile jeszcze trzeba zrobić, aby spełniło się hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody – „Woda dla każdego”. Co to właściwie znaczy „Woda dla każdego”? Światowy Dzień Wody organizuje od 1972 r. ONZ. Gdy sobie to uświadomić, wyraźnie widać, jak z(...)
»

Bo nauka to potęgi klucz

Jest taka Zosia, Nazwano ją Zosia-Samosia, Bo wszystko „Sama! Sama! Sama!” Ważna mi dama! Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce, Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą - wszystko sama! Piszę ten felieton na gorąco, krótko po zakończeniu XX edycji Hydroprezentacji, corocznej konferencji, na której przedstawiciele firm wodociągowo-kanalizacyjnych debatują o najważniejszych wyzwaniach stojących przed (...)
»

Czy to już recesja?

Należę do osób, które doskonale znają i pamiętają warunki gospodarowania w Polsce w latach 70. XX w. Wspaniałe wizje przedstawiane przez polityków nijak nie przystawały do bieżącej sytuacji obserwowanej przez przeciętnego Kowalskiego. Statystyka wtórowała wizjom polityków, prezentując nasz kraj jako jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, nawet zaliczaną do pierwszej dziesiątki. Euforia była powszechna, media (czytaj dwa programy telewizji publicznej i gazety przekazujące jedyną s(...)
»

Wodomierze – nowoczesne r(...)

Coraz większa liczba przedsiębiorstw wodociągowych jest obecnie na etapie wdrażania wodomierzy ultradźwiękowych i elektromagnetycznych lub rozważa taki krok. Wyniki wieloletnich badań wykazują, iż oferowane na polskim rynku wodomierze niemechaniczne mają podobne dokładności pomiarowe. Klienci mają więc szeroki wybór urządzeń najlepiej dopasowanych do ich oczekiwań i potrzeb. Wodomierze niemechaniczne (ultradźwiękowe i elektromagnetyczne) stosowane są w Polsce już od(...)
»

PPP w sektorze wod-kan – (...)

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele pozytywnych zmian w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Przyjęto nową politykę rządu w zakresie rozwoju PPP, znowelizowano ustawę o PPP, a w sektorze wod-kan podpisano nowe umowy o PPP oraz przedstawiono kolejne zamierzenia inwestycyjne. Czy to oznacza przełom w rozwoju tej formuły, również w sektorze wod-kan? W 2017 r. na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” (Nr 4/2017 i 5/2017) ukazały się artykuły dotyczące sposobu przygoto(...)
»

Polecane artykuły

Ustawa opakowaniowa – czy(...)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy miała być transponowana do prawa każdego kraju członkowskiego do 12 grudnia 2010 r. W Polsce dokonano tego w głównej mierze Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r., ale po części także za pomocą nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.) z 1 lipca 2011 r. oraz dodatkowo Ustawą z 13 (...)
»

XIII Forum Architektury K(...)

  W dniach 2-4 września 2010 r. już po raz trzynasty odbyło się Forum Architektury Krajobrazu. Organizatorem tegorocznej edycji Forum pt. „Horyzonty Architektury Krajobrazu, Przedmiot – Metoda – Język” był Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Urzędem m.st. Warszawy.   Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Warszawy – Hanna Gro(...)
»