Najnowsze artykuły

Ulepszona technologia skr(...)

Rozwiązanie to powstało w ramach realizowanego wspólnie projektu badawczego, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz zostało zgłoszone do ochrony patentowej. Klasyczne usuwanie azotu W powszechnie stosowanej technologii osadu czynnego, związki azotu są usuwane przy wykorzystaniu biologicznej nitryfikacji (NH4 → NO2 → NO3) oraz denitryfikacji (NO3 → N2). Pierwszy etap (...)
»

Kodeks urbanistyczno-budo(...)

W trzeciej części cyklu, w którym omawiamy przepisy projektowanego Kodeksu urbanistyczno- -budowlanego, poruszono tematykę nieco odbiegającą od tej zaprezentowanej wcześniej. Autor odchodzi od kwestii realizacji inwestycji celu publicznego, skupiając się na nowych regulacjach dotyczących przyłączy oraz warunków przyłączenia do sieci. Kwestią budzącą duże zainteresowanie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest nowa definicja przyłącza, zaproponowana w projekcie Kode(...)
»

Raport prawny: Wybrane ro(...)

Trzeci z przygotowanych przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy branżowych raportów prawnych opartych na ankietach zebranych od ponad 100 przedsiębiorstw stanowi analizę stanu roszczeń cywilnoprawnych związanych z szeroko rozumianą lokalizacją, eksploatacją i serwisowaniem infrastruktury wod-kan na nieruchomościach osób trzecich. Rozwój gospodarczy oraz sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce, także w mniejszych miastach i na terenach w(...)
»

Krótka kołdra

Doniesienia medialne z 2015 r. alarmowały: „Półtora tysiąca mieszkańców pozbawionych jest wody. Studnie wyschły, a gmina nie ma w wielu sołectwach wodociągu i mieć nie będzie, bo zadłużony Koniecpol nie ma na to pieniędzy”. Relacje ludzi dotkniętych tą sytuacją były dramatyczne. W akcie rozpaczy sami zaczęli na festynach zbierać pieniądze na budowę wodociągu. Czynili to wielką determinacją, ale z mizernym, niestety, skutkiem. W ocenie burmistrza, krytyczna sytuacja gminy to efekt nie(...)
»

Nie dajmy się oszustom

Pierwsze kwiatki nieśmiało przebijają się przez śnieg, lody topnieją, z norek wychodzą różne stworzonka, a na ulice… oszuści, podający się za pracowników wodociągów. Taka to wiosna, proszę Państwa. Wiosna oszustów. Nie jesteśmy jednak bezbronni. Przeglądając doniesienia z wodociągowych spółek, aż chwyciłem się za głowę. Pod koniec zimy szerzyła się istna plaga podających się za pracowników wodociągów oszustów, okradających mieszkania. Najczęściej wykorzystują oni naiwność i ufność s(...)
»

„Plan Morawieckiego” a br(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zorganizowała III edycję Forum Ochrony Środowiska, która odbyła się w dniach 6-7 marca 2017 r. w Warszawie. Forum zainaugurował panel poświęcony Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jej ekologicznym wyzwaniom. Strategia to nowa wizja rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi. To uszczegółowienie celów rozwojowych, wyznaczonych w przyjętym przez rząd w lutym (...)
»

Budujące wydarzenie

Uczestniczyłem w konferencji. Wiem, że nie ja jedyny. Wiem też, że nie była to jedyna konferencja w naszej branży, ale chciałbym napisać o niej kilka słów, ponieważ odniosłem wrażenie, iż wydarzenie to odznaczało się pewną dozą wyjątkowości, zwłaszcza ze względu na osoby, które wzięły w nim udział, a także z uwagi na zakres poruszanej tematyki. Konferencją tą było Forum Ochrony Środowiska, organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Słyszalny głos branży(...)
»

Ścieżka dojścia do PPP

Ścieżka dojścia do PPP, obejmująca przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji w sektorze gospodarki wod-kan, pozwala na uniknięcie najczęściej powtarzających się błędów w tym zakresie. Regulacje prawne w zakresie PPP to przede wszystkim ustawa o PPP (z grudnia 2008 r.) oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi  (z 21 października 2016 r., zastępująca ustawę z lutego 2009 r.). W całym tym okresie uruchomiono(...)
»

Polecane artykuły

Książki nadesłane

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Uwarunkowania organizacyjne i prawne Pod redakcją Jerzego Jendrośki Pozycja przedstawia instytucję publicznie dostępnych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń PRTR, która zyskuje coraz większą popularność również w Polsce. PRTR utworzone zostało głównie w celu stałego dopływu informacji o zanieczyszczeniach, dzięki którym odpowiednie służby mogą podejmować (...)
»

Bakteriologiczne zanieczy(...)

Szczegółowa analiza wyników bakteriologicznych badań wybranych cieków Sopotu, prowadzonych w dniach bezdeszczowych i w czasie trwania opadów, wskazuje na duże zróżnicowanie. Wyniki badań bakteriologicznych wyraźnie dowodzą, że opady deszczu niekorzystnie wpływają na jakość wód. Do badań wytypowano sześć potoków: Kamienny Potok, Potok Babidolski, Potok Grodowy, Potok Haffnera, Potok Karlikowski i ciek C1. Punkty pomiarowe(...)
»