Najnowsze artykuły

Wybory

I już jesteśmy po wakacjach. Zaczynamy szczególny dla nas okres – okres wyborów samorządowych, które dla większości z nas są ważne. A jeśli są ważne, to pewnie wypadałoby zadać sobie pytanie, jak powinniśmy postępować w tym czasie i jaką rolę odgrywamy w procesie wyborczym. Zacznę od tej drugiej kwestii. Dzielmy się dobrą wiadomością Przeglądając lokalną prasę, mam wrażenie, że prawie wszystkie wodociągi mają najdroższą wodę w Polsce. Natomiast, co ciekawe, właś(...)
»

Nasza wodna historia

Mówiąc „na wodzie pisane”, mamy na myśli coś nietrwałego, ulotnego, ale nasza „wodna historia” taka być nie musi. Pielęgnujmy tradycję naszych spółek, przypominajmy historię wodociągów i kanalizacji.Jest to bowiem świetne narzędzie budowania pozytywnego wizerunku naszych przedsiębiorstw. Kilka wydarzeń z ostatnich tygodni zainspirowało mnie do napisania czegoś o naszej historii. Dość często odwoływałem się do nowoczesności, pisałem o ciekawostkach z branży wodociągowej na świecie. Czas więc z(...)
»

Susza w całej Europie

To lato było najupalniejszym od lat w Europie. Wyjątkowo wysokie temperatury utrzymywały się na Półwyspie Skandynawskim. Susza dotyka rolników w północnej i środkowej części kontynentu. Rolnicy w północnej i środkowej Europie stoją w obliczu poważnych kłopotów finansowych, ponieważ dotknęła ich największa od lat susza. Ekstremalnie wysokie temperatury – które przekroczyły 30°C w obrębie koła podbiegunowego – są zgodne z tendencjami zmian klimatu według Światowej Organizacji Meteorol(...)
»

Kto ma prawo do wody w Me(...)

Kto ma prawo do wody w Meksyku?   Coca-colę można łatwiej zdobyć niż wodę, tak jest od wielu lat, mówią mieszkańcy stanu Chiapas w Meksyku. Skutek? Ogromna liczba mieszkańców chorujących na cukrzycę. Meksyk ma spore problemy z deficytem wody. W niektórych regionach używa się do nawadniania upraw wody z recyklingu. W górskim stanie Chiapas w południowo-wschodnim Meksyku nie brakuje deszczu, jednak normą jest, że woda w kranie pojawia się raz (...)
»

Czemu służy opłata za bra(...)

Od lat żyłem w przeświadczeniu, że należy dążyć do zatrzymania deszczówki. Wszyscy naokoło trąbią, że nasze krajowe zasoby wody pitnej na tle Europy są bardzo małe. Dlatego należy ją retencjonować. Czyli co robić?  Posługując się „Słownikiem języka polskiego”, możemy rozwikłać to „trudne” słowo – retencja to „magazynowanie wody opadowej na powierzchni ziemi, w gruncie oraz w zbiornikach naturalnych i sztucznych; też: zasób wody zgromadzonej w ten sposób”.  Wikipedia op(...)
»

Lato pełne wyzwań

Gdy rozpoczynał się czas wakacji i urlopów, w biurze Izby zastanawialiśmy się, czy w tym roku będzie spokojniej. Każdy z nas ma w pamięci niezwykle pracowite letnie miesiące ubiegłego roku z ustawą Prawo wodne i pracami nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Gdy wydawałoby się, że prawne tornado za nami, w czerwcu 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kolejną już wersję nowelizacji ustawy Prawo wodne. Mimo że projekt nie podlegał (...)
»

Korzyści z gospodarowania(...)

W ostatnim czasie dużo mówi się w Polsce o wodach opadowych. Jest to konsekwencją zmian w ustawie Prawo wodne i wprowadzenia nowych opłat związanych z tymi wodami. Niestety, zmiany te nie zostały poprzedzone dyskusjami i wywołują duży opór społeczny. W artykule skupiono się na szerszej koncepcji gospodarowania wodami opadowymi, pokazano korzyści z ich właściwego zagospodarowania, a także przedstawiono argumenty do merytorycznej dyskusji w tym temacie, porzucając na (...)
»

Ślad wodny a zarządzanie (...)

Niewielkie zasoby wodne Polski oraz perspektywa pogłębienia obecnego deficytu w świetle postępujących zmian klimatycznych są przesłanką do podjęcia działań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów wody w miastach. Wyliczanie śladu wodnego miast może stać się jednym z narzędzi, które ułatwią zintegrowane zarządzanie gospodarką wodną na obszarach miejskich. Zasoby wodne Polski w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą do najniższych w Europie (ok.(...)
»

Polecane artykuły

Koniec z dyktatem najniżs(...)

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych może znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bowiem zawiera wiele nowych regulacji, których celem jest przede wszystkim odformalizowanie procedury. 15 stycznia 2014 r. przyjęto nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE. 11 lutego 2014 r. została ona przyjęta pr(...)
»

Rozwój miast w nowej Euro(...)

W dniach 2-3 czerwca br. na konferencji w Poznaniu spotkali się wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz eksperci z Polski i Niemiec, aby dyskutować nad koncepcjami rozwoju miast i strategiami poprawy czynników lokalizacyjnych w warunkach konkurencji rynkowej w rozszerzonej Europie. To spotkanie przedstawicieli obu krajów zorganizowała spółka BauGrund - niemieckie przedsiębiorstwo doradczo-menedżerskie zajmujące się procesami rozwoju miast oraz wykonawca kompleksowych przedsięwzięć inwest(...)
»