Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Lekcja o odpadach: makula(...)

Pytając polskie społeczeństwo, czy makulaturę należy selektywnie zbierać i poddawać recyklingowi, usłyszymy deklaratywne „tak”. Jednak gdy przeanalizujemy stan wiedzy z zakresu dalszego postępowania z tym surowcem, to zaczną się problemy. Niestety, Polacy bardzo często nawet nie wiedzą, gdzie i w jaki sposób można oddać niepotrzebny papier lub tekturę. Nie tylko brakuje świadomości, ale też motywacja do tego typu działania okazuje się niewystarczająca. Jeżeli edukac(...)
»

Relacja planu do studium (...)

Wymóg zapewnienia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną z podstawowych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec skomplikowanej i sformalizowanej procedury planistycznej jego zapewnienie dotyczy jednak nie tylko samej treści dokumentu, lecz również wymogów proceduralnych. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.(...)
»