Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na przestrzeni wieków(...)

Dzisiaj jak nigdy potrzebny jest recykling – przede wszystkim recykling systemu wartości każdego z nas i całych wspólnot narodowych. Problem z odpadami zrodził się w zamierzchłej przeszłości, ponieważ śmiecili już nasi praprzodkowie tysiące lat temu. Wówczas większość odpadów stanowiła efekt bytowania ludzi. Były to resztki organiczne, szybko rozkładające się i nieszkodzące środowisku. Zresztą część odpadów wykorzystywano powtórnie, np. odchody palone w ogniskach za(...)
»

Pompy w systemach kanaliz(...)

Ścieki dzielimy zwykle na dwie podstawowe grupy: komunalne i deszczowe. Pierwsze są efektem zaspokojenia potrzeb bytowych ludności i wytwarzane w procesach technologicznych w zakładach przemysłowych. Drugie natomiast pochodzą z odwadniania powierzchni ulic, placów, dachów itp. Podstawowym sposobem odprowadzania ścieków są grawitacyjne systemy kanalizacyjne. Takie odprowadzanie uwarunkowane jest odpowiednim zagłębieniem rurociągów ulicznych. W przypadku obiektów położonych poniżej(...)
»