Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pojazd historyczny niejed(...)

„Ryba lądowa” – tak według jednej z unijnych dyrektyw brzmi definicja poczciwego ślimaka. Wbrew pozorom, nie jest to pozbawione sensu. Określenia i definicje z języka potocznego okazują się na tyle nieprecyzyjne, że konieczne jest zastosowanie tzw. definicji legalnej, czyli przyporządkowania przedmiotu czy zjawiska do kategorii wskazanej w ustawie. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że to samo słowo oznacza zupełnie co innego na gruncie dwóch c(...)
»

Aktualny stan OZE w Polsc(...)

Aktualny stan OZE w Polsce na tle Unii Europejskiej Polska, ratyfikując protokół z Kioto, zadeklarowała wypełnienie zobowiązań dotyczących zwiększenia udziału w produkcji energii z odnawialnych źródeł. W kwestii tej zostało jeszcze sporo do zrobienia. Do 2020 r. udział energii z OZE w Polsce musi wynieść minimum 15% w końcowym zużyciu energii brutto. Oprócz końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto w elektroenergetyce (25%)(...)
»