Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Europa dla obywateli(...)

W 2009 r. Związek Miast Polskich realizował projekt promujący współpracę partnerską samorządów, współfinansowany z programu „Europa dla obywateli” – środki wsparcia. W pierwszym kwartale 2009 r. odbyło się seminarium informacyjne dla polskich samorządów, na którym szczegółowo omówiono możliwości, jakie daje program. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Agencji Wykonawczej ds. Eduk(...)
»

Modelowanie układów rozpr(...)

Historia transportu wody i dostarczania jej do człowieka przez złożone układy techniczne sięga kilku tysiącleci: od pierwszych kanałów na Krecie, zbudowanych ok. 3500 lat temu, aż po dzisiejsze sieci w wielkich aglomeracjach o złożonej strukturze. Myśl technologiczna w dziedzinie dystrybucji wody jest zatem sporą częścią dziedzictwa kulturowego ludzkości. W 1500 r. p.n.e. na Krecie powstały pierwsze kanały transportujące wodę. Również na tej wyspie w mieście Knossos odnaleziono (...)
»