Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagrożenia dla ilości i j(...)

Awaryjne skażenia wód powierzchniowych płynących (rzeki, potoki) należą do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, zwanych dzisiaj, zgodnie z nową ustawą Prawo ochrony środowiska, poważnymi awariami. Ich występowanie w rzekach powyżej miejsc lokalizacji komunalnych ujęć wody stanowi realne zagrożenie dla jakości wody wprowadzanej do sieci wodociągowej. Jednocześnie ich pojawienie się stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dl(...)
»

Opóźnione regulacje dla r(...)

  Dynamika rozwoju rynku energii odnawialnych źródeł jest w Polsce w dalszym ciągu zbyt niska, aby osiągnąć do 2020 r. cele stawiane w „Polityce energetycznej” czy unijnej  dyrektywie. W Polsce nie brakuje inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w przedsięwzięcia proekologiczne ani zasobów i potencjału. Brakuje za to ustawodawstwa i środków pomocowych. Kluczowe dla rozwoju OZE regulacje i programy st(...)
»