Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Polecane artykuły:

Hałas emitowany przez ele(...)

Elektrownia wiatrowa jest źródłem o dużej mocy akustycznej, powodującym zmiany klimatu akustycznego w otoczeniu miejsca jej posadowienia.  Źródłami hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe są hałas powstający w wyniku pracy przekładni i generatora (hałas mechaniczny) oraz szum aerodynamiczny, spowodowany obracającymi się łopatami wirnika. Natężenie hałasu elektrowni (farmy) wiatrowej jest uzależnione od wielu czynników, takich jak poziom mocy ak(...)
»

Ekologia? To „małe piwo”(...)

Zmniejszenie zużycia wody poprzez jej ponowne wykorzystanie, recykling odpadów opakowaniowych, a także obniżenie energochłonności procesów produkcyjnych to tylko niektóre elementy polityki środowiskowej Kompanii Piwowarskiej.   W celu realizacji przyjętych wyzwań wdrożono System Zarządzania Środowiskowego opar­ty na wymaganiach normy ISO 14001. Zarządzanie środowiskowe oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowani(...)
»