Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Reklama

Polecane artykuły:

Wielkopolska nie gorsza(...)

W lutym cykl konferencji zapoczątkował edukację w zakresie wykorzystania OZE w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (czytaj „Czysta Energia” 3/2005), a 8 marca w wielkopolskiej gminie Kiszkowo zorganizowano seminarium regionalne pn. „Biomasa szansą dla Wielkopolski”. Fot. 1. Produkcja brykietu ze słomy Seminarium(...)
»

Służba bliska człowiekowi(...)

Biorąc pod uwagę specyfikę miast i gmin, a także oczekiwania mieszkańców, głównymi celami straży miejskiej są poprawa porządku i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Stąd patrole straży m.in. kontrolują pod względem czystości posesje, usuwają z obszarów ogólnodostępnych wraki oraz pilnują porządku na terenach zieleni. W wielu gminach istotnym problemem jest brak um&o(...)
»