Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Polecane artykuły:

Opłata śmieciowa we wspól(...)

Opłata śmieciowa we wspólnotach Istotne zmiany dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znalazły się w ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wchodząca w życie 1 lutego 2015 r. Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 dokonuje istotnych zmian w odniesieniu do regulacji prawnej dotyczącej podmi(...)
»

Składowisko do wynajęcia(...)

Burmistrz miasta i gminy Ślesin (pow. koniński) dwukrotnie ogłaszał przetarg na dzierżawę składowiska odpadów komunalnych w Goraninie. Jednak brak chętnych spowodował, że do przetargu nie doszło. Składowisko odpadów komunalnych w Goraninie powstało w 1996 r. w celu przyjmowania odpadów z terenu gminy Ślesin. Obiektem zarządzał Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Po kilku latach okazało się, że składowisko przynosi straty i zdecydowano się na jego wydzierżawienie. W 2000 r. podpi(...)
»