Jedna jaskółka wiosny nie czyni

wydany w Recykling – 2017-3
  DRUKUJ

Nie można było przejść obojętnie obok tego tematu, wszakże na łamach „Recyklingu” od lat pojawiają się artykuły o tym, że system gospodarki odpadami wymaga poprawy i uszczelnienia, w tym zlikwidowania szarej strefy. Niestety, i tak się zdarza, iż na aktualności nie tracą kilka lat wcześniej publikowane artykuły poświęcone zagadnieniom uzdrowienia systemu. Niektórzy są już zmęczeni tą walką, chcą pracować wg uczciwych i przejrzystych zasadach oraz otrzymywać godne wynagrodzenie za swoją często niełatwą pracę. Zatem czytelników nie zdziwi nasze zainteresowanie tematem zewnętrznych audytów recyklerów, a dokładnie ich przebiegiem, wnioskami, a także nieprawidłowościami, jakie wykryli weryfikatorzy. Wszystko to zasługa ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i Rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Pierwsze audyty dotyczyły rozliczeń za 2016 r. Próbując dociec, ilu przedsiębiorców powinno, a ilu faktycznie poddało się audytom, można zaobserwować pierwszy błąd popełniony przez ustawodawcę – chodzi o brak sankcji za niewykonanie audytu. Niestety, taki „bat” jest koniecznością dla firm, których inaczej nie sposób przekonać do realizowania ustawowych obowiązków. Pozostaje więc czekać na nowelizację ustawy „opakowaniowej”, która odpowie na wiele postulatów. A przecież na początku 2018 r. branżę związaną z elektroodpadami także czekają audyty. Będą one dotyczyć tegorocznych działań zakładów przetwarzania i organizacji odzysku, a kary za jego nieprzeprowadzenie wyniosą od 10 tys. do 500 tys. zł. Na tym nie koniec, bo z branży związanej z odpadami komunalnymi dobiegają głosy, sugerujące, żeby… przeprowadzić audyty we wszystkich RIPOK-ach! Niektórzy mają już bowiem dość patologii w polskim systemie gospodarki odpadami, a takie audyty, wg ekspertów, przełożyłyby się na uczciwe dopłaty do prowadzonej działalności. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, aczkolwiek warto mieć nadzieję, że wkrótce pojawią się następne.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus