Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Reklama

Polecane artykuły:

Eksploatacja systemów kan(...)

Jedną z podstawowych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jest odbiór i oczyszczanie ścieków. Wiąże się to z poniesieniem nakładów inwestycyjnych na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, które muszą ponosić przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Obowiązek ten wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1.(...)
»

Temat? – Klimat!(...)

W przypadku ustawy o OZE nadal mamy do czynienia z frustrującym – zwłaszcza inwestorów – impasem, więc… zmieńmy temat. Ale nie aż tak bardzo, jak potrafią to robić politycy, gdy jakaś sprawa im „nie leży”. Dawno bowiem nie pisałam o zmianach klimatu, a przecież to zagadnienie nie przestało być dla nas ważne i pozostaje aktualne. Nikt godny uwagi nie kwestionuje już dzisiaj tego, że globalny klimat zmienia się z większą niż do niedawna dynamiką i że zmiany te mogą mieć negatywne skutki – zarów(...)
»