Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Unia wesprze mniejsze pro(...)

Z dr. Kazimierzem Kujdą, prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o wsparciu inwestycji branży wodociągowo-kanalizacyjnej rozmawia Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw firmy Abrys. Dotychczas podpisano ok. 100 umów wspierających przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową. Czy pieniądze nie pojawiają się zbyt późno? Z pewnością byłoby znacznie lepiej, gdyby ze środków przyznanych na gospod(...)
»

Niełatwa edukacja(...)

dr Beata Witkowska-Kita Z dr Beatą Witkowską-Kitą i dr inż. Stanisławem Karugą z Centrum Gospodarki Odpadami, oddział zamiejscowy w Katowicach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, rozmawiają Renata Drzażdżyńska i Małgorzata Pisarska-Jamroży(...)
»