Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Reklama

Polecane artykuły:

Stanowisko PIGEO do proje(...)

Przedstawiony opinii publicznej zestaw nowych uregulowań prawnych, mających porządkować i stabilizować zasady funkcjonowania, w tym wsparcia publicznego dla energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, nie spełnia, w opinii PIGEO wymienionych celów. Ponadto nie gwarantuje wypełnienia ciążącego na Polsce obowiązku pełnej transpozycji do krajowego systemu prawnego dyrektywy 2009/28/WE. Najważniejsze zarzuty Najważniejsze zarzuty dotyczą następ(...)
»

Recykling i odzysk odpadó(...)

Poli(chlorek winylu) PVC jest materiałem nadającym się do recyklingu wszelkimi znanymi metodami. Ilości odpadów PVC poddanych temu procesowi stale rosną w związku z podjętymi przez przemysł PVC Dobrowolnymi Zobowiązaniami w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. Zagospodarowanie zużytego PVC jest możliwe na różne sposoby. Wyróżniamy recykling mechaniczny (zarówno poprodukcyjny, (...)
»