Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transfer wiedzy i technol(...)

W dniach 8-11 marca 2005 r. w Lipsku w Niemczech odbędą się Międzynarodowe Targi Technologii i Usług dla Środowiska TerraTec oraz Międzynarodowe Targi Energetyczne Enertec. Chociaż jest jeszcze dużo czasu do otwarcia Targów, to już 13 października br. odbyło się w Gdańsku spotkanie prasowe, na którym polskim przedsiębiorcom i dziennikarzom zaprezentowano tematykę i znaczenie Targów oraz korzyści, jakie mogą one przynieść wystawcom i odwiedzającym z Polski. Targi TerraTec i Enertec w 2003 r. (...)
»

Biofiltracja jako metoda (...)

Stężenie odorów w gazie powstającym podczas kompostowania często przekracza 180 000 ou/m3. Spośród szerokiej gamy odorogennych związków do najbardziej nieprzyjemnych należą amoniak (NH3) oraz siarkowodór (H2S). Emisja amoniaku podczas kompostowania organicznych frakcji odpadów komunalnych waha się od 18 do 150 g NH3/Mg odpadów1. Brak w Polsce unormowań prawnych, standardów i metodyki oceny zapachowej jakości powietrza powoduje małą sk(...)
»