Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polskie szkoły oszczędzaj(...)

  Uczniowie z 11 szkół podstawowych z różnych regionów Polski podjęli się zadania ograniczenia zużycia energii w budynkach szkolnych w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego, zatytułowanego EURONET 50/50. Osiągnięto już nawet pierwsze sukcesy! Cel projektu EURONET 50/50, którego polskim koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, stanowi wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi poprzez edu(...)
»

Mała wielka retencja(...)

Dotychczasowa gospodarka wodna wskutek postępujących zmian klimatu często okazuje się niewystarczająca. Jest to szczególnie widoczne na terenach zurbanizowanych, gdzie nawalne deszcze powodują przeciążenia systemów kanalizacyjnych i lokalne podtopienia. Do złagodzenia tych problemów może przyczynić się mała retencja. Dynamiczna urbanizacja i stałe zagęszczanie zabudowy powodują, że zarządzanie wodami opadowymi staje się jednym z podstawowych wyzwań dla większości ws(...)
»