Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wsparcie dla OZE w nowym (...)

Praktycznie branża OZE, w szczególności energetyka wiatrowa i biomasowa w latach 2010-2012, dzięki wsparciu zanotowała największy przyrost mocy zainstalowanej. Oceniając okres programowania 2007-2013, już teraz można stwierdzić, że wsparcie unijne w ramach oferowanych działań dla inwestycji środowiskowych było bardzo ważnym elementem, który niejednokrotnie stanowił podstawę do rozpoczęcia inwestycji. Wzrost rentowności inwestycji i korzystne relacje cenowe ze sp(...)
»

Różnorodność zastosowań c(...)

Oczyszczanie wody przez człowieka ma wielowiekowe tradycje, bo – jak podają źródła historyczne – już ok. 3 tys. lat temu prorok Elizeusz, posługując się najprawdopodobniej siarczanem glinu, oczyścił wodę mieszkańcom Jerycha. Jest to chyba najstarszy przekaz odnoszący się do użycia związku chemicznego w celu poprawy jakości wody. Elizeusz posiadał zapewne pewną wiedzę o właściwościach glinu i jego uznaje się za ojca(...)
»