Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rzetelność traci na znacz(...)

Z Jürgenem Tönsmeierem, szefem grupy TEW, rozmawiał Rafał Marek Co zadecydowało o pojawieniu się grupy TEW na polskim rynku? W połowie lat 90. podjęliśmy strategiczną decyzję rozwinięcia naszej działalności poza granicami Niemiec. Decyzja ta była kontynuacją naszych pozytywnych doświadczeń zdobytych po upadku muru berlińskiego w Meklemburgii, Saksonii i Turyngii. Rynki Europy Środkowej i Wschodniej charakteryzowała już wówczas większa dynamika rozwoju aniżeli w Niemczech.(...)
»

Prawne aspekty gospodarki(...)

Funkcjonowanie wszelkich systemów ekologistycznych, obok zorganizowanych działań z obszaru techniki, ekonomii, organizacji i edukacji ekologicznej, wymaga także odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie gospodarki odpadami, regulacje takie obowiązują w Polsce od przełomu lat 2001/2002 i obejmują cały pakiet przepisów, wprowadzających szereg rozwiązań zupełnie nowych w warunkach krajowych. Znajomość tych przepisów i ich stosowanie obowiązuje k(...)
»