Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak to się robi na Spitsb(...)

  Ledwie 1000 km dzieli od bieguna północnego owiany lodowatymi wichrami archipelag Svalbard, którego największą i najbardziej u nas znaną wyspą jest Spitsbergen. Wyjazd na te wyspy to jakby powrót do krajobrazów przeszłości – do schyłku epoki lodowcowej w Norwegii. Lodowce schodzą tu z gór wprost do morza, a na spękanych krach pokrywających brzegi oceanu białe niedźwiedzie polują na foki.   Od czasu o(...)
»

Argument siły czy siła ar(...)

Nie ustaje dyskusja na temat potrzeby ujednolicenia w skali kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zarzewiem sporu stał się wprowadzony 1 lutego 2015 r. art. 4a wielokrotnie nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten stanowi podstawę do wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska fakultatywnego rozporządzenia (które może, ale nie musi być wydane), określającego szczegółowy sposób se(...)
»