Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Reklama

Polecane artykuły:

Trzy kierunki zmian(...)

Ponad stu uczestników zgromadził kongres poświęcony finansowaniu inwestycji w ochronie środowiska ze źródeł pozabudżetowych, zorganizowany w dniach 27-29 września br. w Warszawie przez Coaching & Training Instytute. Kongresowi towarzyszyły warsztaty szkoleniowe na temat procedur tworzenia wniosków dotacyjnych na ochronę środowiska. Ciekawy referat, dotyczący przewidywanych zmian w funkcjonowaniu funduszy ochrony środowiska proponowanych w projektowanych nowelizacjach ustaw, zaprezentował Mar(...)
»

Krajowy plan gospodarki o(...)

Zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO), opracowany przez ministra ds. środowiska w porozumieniu z ministrem ds. gospodarki odpadami. W myśl art. 14 ust. 14 ustawy jest on aktualizowany nie rzadziej niż co cztery lata. Dotychczasowy plan – KPGO 2010 – został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 233 z 29 grudnia (...)
»