Czy już naprawiamy?

wydany w Recykling – 2017-2
  DRUKUJ

Bazą dla ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym była dyrektywa nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r., która w założeniach przewidywała stopniowe wdrażania do 2021 r. Wtedy ma wejść w życie obowiązek zbierania odpadów w ilości 65% masy wprowadzonej na rynek, co w przypadku Polski oznaczać będzie 11 kg na obywatela. Jednak po wczytaniu się w postulaty Senackiej Komisji, która za pilną (!) uznaje potrzebę znowelizowania ustawy, przypomina się nie tak odległy 2015 r. i atmosfera towarzysząca obradom Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Specjalnej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami. Dlatego z łatwością możemy wyciągnąć wnioski na temat inspiracji dla co najmniej dwóch z ośmiu proponowanych przez senatorów postulatów. Pozostałe sześć dotyczy bowiem spraw ważnych, ale już uregulowanych prawem, w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus