O czym mówią wskaźniki recyklingu?

wydany w Recykling – 2017-2
  DRUKUJ

Niektóre europejskie kraje osiągają bardzo wysokie wartości wskaźników opisujących gospodarkę odpadami komunalnymi, a zwłaszcza recyklingu. Mimo że nierzadko ich systemy są zbliżone do polskiego, to jednak Polska nie osiąga tak dobrych wyników. Dlaczego?

 

Aktualnie gospodarka światowa znajduje się w okresie transformacji. Jednym z wyzwań jest zorientowanie na szeroko rozumianą zasobooszczędność, co znalazło swój wyraz m.in. w strategii Europa 20201. W kontekście szeroko rozumianej zasobooszczędności obszarem stosunkowo słabo wykorzystanym jest pozyskiwanie surowców z odpadów komunalnych. Co prawda, polityka UE w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawiera już pewne elementy, które stanowią bodźce do zwiększenia pozyskiwania surowców z odpadów. Jednak efektywność tych rozwiązań okazuje się [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus