Atrakcyjna wiata śmietnikowa

wydany w Recykling – 2017-2
  DRUKUJ

Zamiast pojedynczych kontenerów na odpady pojawiły się całe ich zespoły, przeznaczone do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W efekcie potrzebna jest o wiele większa przestrzeń na wdrożenie w praktyce tego rozwiązania.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na władze gminne obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie obywateli zobligowano do selekcji odpadów, które produkują. Zdecydowanie ułatwia to fakt, że obecnie zamiast pojedynczych kontenerów na odpady pojawiły się całe ich zespoły, służące do zbiórki m.in. takich frakcji jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji. Niemniej takie zespoły wymagają odpowiednio dużej przestrzeni.
W codziennym użytkowaniu dochodzi do tego probl [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus