Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Reklama

Polecane artykuły:

Surowce odzyskane z odpad(...)

Jednym z warunków wypełnienia zobowiązań akcesyjnych w zakresie ochrony środowiska jest zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów oraz stworzenie sieci zakładów do ich odzysku i unieszkodliwiania. Na składowiskach i hałdach przemysłowych w Polsce jest zdeponowanych ok. 2 mld ton odpadów o zróżnicowanej strukturze i możliwościach ich wykorzystania. Wśród odpadów deponowanych n(...)
»

Instalacja do termicznej (...)

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Targu została oddana do użytku 7 lat temu. Składa się z części mechanicznej (kraty i piaskowniki z separatorami tłuszczy), części biologicznej (trzy reaktory SBR) oraz części chemicznej, opartej na dawkowaniu Ca(OH)2 i FeSO4. Wykonano także odrębną linię technologiczną dla neutralizacji ścieków chromowych pochodzących z licznych w tym rejonie zakładów kuśniersko-garbarskich. Obecnie zakład posiada stację termicznej utylizacji osadu, co zasadniczo r(...)
»