Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Reklama

Polecane artykuły:

Standardy selektywnej zbi(...)

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje niesłabnące emocje i kontrowersje. W ostatnim czasie do Ministerstwa Środowiska wpłynęły kolejne petycje i apele o zaniechanie prac nad tym przedłożeniem. Przeciwko nowym zasadom segregowania odpadów protestują szczególnie gminy, które prowadzą na swym terenie tzw. dwupojemnikową segregację odpadów, gdyż nowy, wielopojemnikowy (...)
»

Recykling baterii – rynek(...)

Ustawa o bateriach i akumulatorach, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2009 r., obowiązuje od 12 czerwca br. W ostatnich kilkunastu tygodniach sukcesywnie ukazywały się akty wykonawcze, czyli rozporządzenia ministra środowiska, dzięki czemu adresaci ustawy i opinia publiczna ma już pełniejszy obraz tego, jak będzie ona wprowadzana w życie. Do kręgu adresatów ustawy o bateriach i akumulatorach (zwanej dalej ustawą)1 zaliczyć należy wszystkich użytkownikó(...)
»