Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Reklama

Polecane artykuły:

7. Program Ramowy dla śro(...)

Zmiany klimatu, efektywne wykorzystanie energii, ochrona zasobów naturalnych i bioróżnorodności, a także racjonalne gospodarowanie surowcami naturalnymi to aktualnie kluczowe tematy w polityce europejskiej. Ich finansowanie jest również możliwe w Siódmym Programie Ramowym w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (7PR).   7PR to podstawowy (...)
»

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Mimo że województwo śląskie zajmuje stosunkowo niewielki obszar, jest regionem o niespotykanej w skali kraju różnorodności. Charakteryzuje się bardzo wysoką gęstością zaludnienia, a zarazem wyjątkową koncentracją zakładów przemysłowych. Szczególnie urozmaicona jest tutaj rzeźba terenu i sieć hydrograficzna, jednak dostępne zasoby wodne należy uznać za bardzo skąpe. Ze względu na powyższe uwarunkowania gospodarka wodno-ściekowa w województwie śląskim jest zagadnieniem wyjątkowo sk(...)
»