Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Reklama

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

  Kreowanie w miastach atrakcyjnych miejsc publicznych łącznie z terenami zieleni jest coraz modniejsze i ważniejsze dla ośrodków miejskich. Władze lepiej rozumieją rolę, jaką odgrywa zadbana przestrzeń, także ta w centrach miast, która powinna być dostosowywana nie tylko do potrzeb turystów, ale i mieszkańców. To właśnie w historycznych centrach nierzadko poszukują oni wytchnienia i odpoczynku dla siebie oraz dzieci (str. 22). Kształtowanie wizerunk(...)
»

Kapilarne membrany z poli(...)

Proces destylacji membranowej (MD) umożliwia otrzymywanie czystej wody z silnie zasolonych i zanieczyszczonych źródeł oraz pozwala zatężyć roztwory soli i kwasów. W trakcie procesu z ciepłego roztworu (nadawy) odparowują lotne składniki, które następnie dyfundują przez pory (wypełnione gazem) na drugą stronę membrany, gdzie kondensują. Warunkiem przebiegu procesu jest utrzymanie fazy gazowej w porach1-3. Z tego względu membrany do procesu MD mu(...)
»