Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"

Reklama

Polecane artykuły:

Sposoby na spławianie śni(...)

W listopadzie 1907 r. władze Warszawy zaakceptowały projekt budowy trzech studni do spławiania śniegu, a już na początku grudnia rozpoczęta została budowa pierwszej studni na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Nowo-Miodowej. Na początku 1907 r. inż. William Heerlein Lindley, nadzorujący budowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie, nadesłał na ręce prezydenta miasta „(…) projekt stosowania sposobu, używanego z powodzeniem w wielu miastach zagrani(...)
»

Nowe założenia starego pr(...)

Ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami, stwarza nieograniczone możliwości dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w tej branży. Potencjał ten może być z powodzeniem wykorzystany jedynie wówczas, gdy twórcy polityki ekologicznej będą się stosować do zasad „zrównoważonego rozwoju” i „zanieczyszczający płaci”. Reguły te stanowią podwaliny prawa w Unii Europejskiej. Opracowano założenia do p(...)
»