Niewykorzystany potencjał surowców

wydany w Recykling – 2017-2
  DRUKUJ

Strumień odpadów powstający w efekcie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów samochodowych jest zależny od uregulowań prawno-administracyjnych oraz podaży aut trafiających do recyklerów.

Obowiązujące poziomy

Obowiązki w zakresie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu określono w art. 28 i 60 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poziomy te są tożsame z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2000/53/WE, tj. od 2015 r. 85% (recykling) i 95% (odzysk).

Jednocześnie należy zauważyć, że przy obliczaniu wskazanych poziomów przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się do odzysku i recyklingu. Osiągnięte poziomy dla pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach 2011-2014 wynosiły: w przypadku recyklingu w 2011 r. – 89,5 [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus