Gospodarka odpadami opakowaniowymi: audyt recyklera

wydany w Recykling – 2017-2
  DRUKUJ

Do przeprowadzenia audytu, który został wprowadzony ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, część przedsiębiorców przygotowywała się już od roku. A jednak pojawiają się już informacje o brakach i błędach w prowadzonej przez weryfikowane firmy dokumentacji.

Zgodnie z zapisami w Ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2016 r. poz. 1863, ze zm.), do 30 kwietnia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki, byli zobowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego. Warto dodać, iż – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska – zapis (art. 46 ust. 1 pkt 1): „posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekra [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus