Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Reklama

Polecane artykuły:

Nowy wymiar EU ETS(...)

Z Sylwią Waśniewską, kierownikiem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, na temat europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz   Czy Pani zdaniem europejski system handlu uprawnieniami do emisji spełni oczekiwania związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, zakładaną przez Unię Europejską? System handlu uprawnieniami do emisji jest stosunkowo nowym rozwiązaniem wprowadzon(...)
»

Puchary za odpady(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, już po raz ósmy ogłosiła Konkurs popierający selektywną zbiórkę surowców wtórnych.  Konkurs adresowany jest do jednostek, które podjęły działania zmierzające do ograniczenia ilości gromadzonych i unieszkodliwianych odpadów, organizując selektywną zbi(...)
»