Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Reklama

Polecane artykuły:

Pelety ze słomy – r(...)

W odróżnieniu od produkcji pelet drewnianych oraz granulatu paszowego granulat ze słomy wymaga stosowanie dodatkowego lepiszcza zapewniającego odpowiednią twardość wyrobu. Musi być przy tym spełniony podstawowy warunek – lepiszcze to musi być całkowicie ekologiczne, a jego cechy nie mogą pogarszać wartości energetycznej granulatu. Idea produkcji granulatu ze słomy jako surowca energetycznego ma już kilkunastoletnią historię. Dotychczas podejmowane próby produkcji kończyły się je(...)
»

„Jedynie słuszny” model s(...)

Wraz z początkiem roku światło dzienne ujrzał dokument „Założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony” i na wstępie chciałbym podkreślić, że widzę konieczność funkcjonowania takiego rozporządzenia. Swoboda, z jaką samorządy podeszły do problemu odpadowego, a szczególnie do tego, co jest selektywną zbiórką odpadów, wymaga regulacji centralnej, aby sk(...)
»