Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Plaże i śmieciarki(...)

Tomasz Szymkowiak Słoneczne plaże Pomorza Środkowego były świadkiem wrześniowego, dziewiętnastego już Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. W Mielnie, na zaproszenie koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, gościło ponad trzystu dyrektorów i prezesów z całego kraju. Zjazd otworzył wiceprezydent Koszalina Jerzy Zaroda, który w k(...)
»

Poparcie dla zamówień „in(...)

 Podczas posiedzenia w Słupsku 12 października br. Zarząd Związku Miast Polskich (ZMP) postanowił wesprzeć wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez Radę Miasta Inowrocławia w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaskarżono w nim przepisy dotyczące obligatoryjnego organizowania przez gminy przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Ustalono, że do miast członkowskich zostanie w(...)
»