W kierunku GOZ-u

wydany w Recykling – 2017-2
  DRUKUJ

Jakie dostrzega Pan problemy w zakresie zbiórki ZSEE oraz baterii na terenie Polski i co mogłoby pomóc w ich rozwiązaniu?

W zbieraniu, a szerzej – w zbieraniu i recyklingu ZSEE – największym problemem jest, moim zdaniem, istnienie nielegalnych kanałów zbiórki i „przetwarzania”. Po prostu cześć sprzętu lub niektóre jego elementy mają znaczną wartość. Następuje ich odseparowanie przez nielegalnych operatorów lub złomiarzy. Pozostała frakcja odznacza się mniejszą wartością, co pogarsza ekonomię legalnego przetwarzania sprzętu. Dodatkowo masy „przetworzone” nielegalnie nie są raportowane. Bez uregulowania tego problemu nie będzie możliwe osiągnięcie ambitnych poziomów zbierania.

W przypadku baterii przenośnych największym problemem nadal jest brak nawyku ich selektywnego zbierania. Baterie selektywnie z [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus