Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energia bez rachunków(...)

W ciągu minionej dekady w Polsce zamontowano zaledwie 10 tys. m2 kolektorów słonecznych. W Austrii, przodującej w Europie pod względem wykorzystania energii słonecznej, tylko w ciągu jednego roku przybywa aż 300 tys. m2 tego urządzenia. Eksperci przekonują, że także w naszym kraju istnieją duże możliwości wykorzystania słonecznej energii do celów grzewczych. (...)
»

Wątpliwe korzyści(...)

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU Nr 33, poz. 291) została uchwalona przez Sejm 21 stycznia 2005 r., a weszła w życie 1 kwietnia 2005 r. (art. 2 ustawy nowelizującej). Jednym z pozytywnych aspektów nowelizacji miało być zwolnienie przedsiębiorców objętych zakresem podmiotowym ustawy z obowiązku wnoszenia opłaty produktowej, jeżeli nie przekracza ona pewnego puła(...)
»