Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Emisje przemysłowe w pols(...)

Do 7 stycznia 2013 r. do polskiego prawa mają zostać transponowane przepisy dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. W związku z tym pojawił się projekt ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, w którym znalazły się odniesienia do zapisów dyrektywy IED. Jednym z najważniejszych aktów unijnego prawa ochrony środowiska jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 20(...)
»

Najważniejsze wyzwania Pr(...)

W czerwcu ubiegłego roku na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano „Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych”, opracowaną przez UZP przy współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Dokument ten przedstawia założenia i postulaty, które mają znaleźć odzwierciedlenie w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt nowej regulacji miał zostać opublikowany jesienią 2018 r., niemniej do końca listopada ub.r. nie został udostępnio(...)
»