Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ESCO – nadzieja rynku efe(...)

Działania gminy związane z poprawą zarządzania energią w obiektach stanowiących jej własność przynoszą różnorakie korzyści: polepszają stan środowiska, powodują zmniejszenie jej obciążeń finansowych oraz obciążeń użytkowników budynków komunalnych, przyczyniają się pośrednio do kształtowania wśród społeczeństwa świadomości prośrodowiskowej, a wreszcie stanowią dowód zaangażowania gminy w walkę o stan środowiska i wzorzec korzystania z niego dla lokalnych p(...)
»

Ekologiczna efektywność w(...)

Celem działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Postrzeganie ich przez pryzmat efektywności ekologicznej jest dobrym sposobem sprawdzania, czy prowadzone są właściwie oraz czy w ich wyniku uzyskuje się uchwytną poprawę stanu środowiska. Wnioski z takiego monitoringu mogą iść znacznie dalej. Usystematyzowana, racjonalnie zorganizowana metoda anal(...)
»