Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jest jeszcze wiele do zro(...)

Zgodnie z ustawą o odpadach, minister środowiska zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Ministrów (co dwa lata) sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. W lutym br. Rada Ministrów zaakceptowała Sprawozdanie za okres od 29 października 2002 do 29 października 2004 r. Zapytaliśmy o ocenę realizacji Krajowego Planu. Lidia Sieja Instytut Ekologi(...)
»

Seminarium(...)

Nadsyłanie zgłoszeń do Konkursu o Szklaną Statuetkę zakończyło się w pierwszych dniach września br. Dostaliśmy ich mnóstwo z całej Polski. Wszystkie są tak ciekawe i oryginalne, że praca nad nimi ciągle jeszcze trwa. W połowie października Kapituła Konkursu będzie obradować w celu wyłonienia zwycięzców. Uroczystość rozdania nagród II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę PRZEGLĄDU KOMU(...)
»