Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Program i Zakład dla Zako(...)

Zakopane znajduje się w trakcie wdrażania kompleksowego programu gospodarki odpadami, które powiązane jest z realizacją Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Zoniówka” [Fot.: Kwatera składowania odpadów resztkowych wykonana została z najnowszym stanem techniki]. Do programu zagospodarowania odpadów przyjęte zostały pozostałe cztery gminy powia(...)
»

System zbiórki, odzysku i(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Głównym zadaniem stowarzyszenia Ceced Polska na rok 2004 jest praca nad właściwym wdrożeniem dyrektywy WEEE 2002/96 do polskiego systemu prawnego. Ceced Polska jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD. fot. R.Drzażdżyńska Jednym z istotniejszych problemów, jak(...)
»