Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Informator - Kraj(...)

PIE o paliwach Wykorzystanie paliw odnawialnych, a także paliw pochodzących z procesów przemysłowych to tematy VII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Ekologii, które odbyło się 21 kwietnia br. w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 37 przedsiębiorstw z całego kraju. Zdaniem Izby, prawo niejednokrotnie utrudnia gospodarcze wykorzystywanie ubocznych produktów przemysłowych. Na przykład w górnictwie ujmowanie metanu, prowadzone w celu ograniczenia zagrożeń wybuc(...)
»

Zmniejszanie strat wody w(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowe od wielu lat realizują działania, które mają na celu obniżenie strat wody w sieciach wodociągowych. Problem ten stał się bardzo ważny, zwłaszcza po wejściu w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 7 czerwca 2001 r. nr 72, poz. 747). Fot. 1. Stara hydrofornia Łaziska(...)
»