Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

NO-DIG Poland 2016(...)

VII Międzynarodowa Konferencja „Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland 2016” odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2016 r. w Kielcach-Cedzynie. Spotkanie organizowane jest od 2005 r. w cyklu dwuletnim, a w każdej z edycji brało udział liczne grono uczestników, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wod-kan, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z (...)
»

In house w praktyce(...)

Kontrowersje dotyczące zlecania zadań własnym spółkom od dawna są jednym z najbardziej palących tematów w branży gospodarki odpadami. Jaka jest obecnie praktyka stosowania procedur in house w Polsce? Od 1 stycznia br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w Prawie zamówień publicznych, dzięki którym gminy mogą zlecać zadania własnym podmiotom bez przeprowadzania przetargu. Dotyczy to bardzo często usług związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów. Na przełomie grud(...)
»