Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ewolucja w rozwoju produk(...)

Unia Europejska zużywa obecnie ok. 200 mln t/r. oleju napędowego oraz prawie 600 mln t/r. benzyny, przy czym pierwszy z powyższych wykazuje tendencje wzrostowe, a drugi malejące. Według ekspertów koncernów naftowych za 10-15 lat Europa będzie odczuwała niedobór paliw z ropy – w ilości ok. 50 mln t/r. – a to wymusza już teraz działania o strategicznym znaczeniu dla gospodarki Unii Europejskiej. W tych działaniach trzeba będzie uwzględnić nie tylko znaczne ograniczenie (...)
»

Nauczyliśmy się skromnośc(...)

  Polska Izba Biomasy, w której sprawuje Pan funkcję prezesa, jest bardzo aktywna. Obecnie stara się działać kompleksowo, już nie tylko w zakresie produkcji biomasy, ale też przetworzenia jej na różnego rodzaju paliwa, w tym biogaz. Jakie są oczekiwania firm, które skupia Izba? Czego oczekują nasi członkowie? W kraju, w którym tak silną pozycję w paliwach energetycznych zajmują węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, trudno przekonywać o wy(...)
»