Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmieniona sktruktura zani(...)

Wraz z rozwojem miast, gospodarczej działalności człowieka i ośrodków przemysłowych do otoczenia zaczęto odprowadzać coraz więcej szkodliwych substancji. W Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat w strukturze emisji zanieczyszczeń można zaobserwować duże zmiany. Trybunał Sprawiedliwości 22 lutego br. wydał wyrok w wytoczonej Polsce przez Komisję Europejską sprawie dotyczącej uchylania się władz naszego kraju od działań w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości powi(...)
»

Plany ochrony parków kraj(...)

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak Dla obszarów parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony, będący dokumentem planistycznym zawierającym opis formy ochrony przyrody, cele prowadzenia działań ochronnych oraz katalog zadań i sposobów ich wykonania (art. 13a i 13b Ustawy o ochronie przyrody). Uregulowania prawne Projekt planu ochrony dla określonego obszaru sporządza w ciągu 5 lat organ zarządzający alb(...)
»