Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Organizacja selektywnej z(...)

  Nowa dyrektywa ramowa o odpadach za jeden ze swoich priorytetowych celów uznaje stworzenie „społeczeństwa recyklingu”. Poza oczywistą koniecznością prowadzenia szerokich działań formacyjnych (kształtujących świadomość społeczności lokalnych), wymaga to stworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych i logistycznych, pozwalających na wyodrębnianie określonych odpadów ze strumienia komunalnego i kierowanie ich do systemów odzysku, w pierwszy(...)
»

Polski potencjał metanu(...)

W Mexico City 1 października 2010 r. odbędzie się ministerialna konferencja Programu Methane to Markets Partnership (M2M). Partnerstwo to jest międzynarodowym przedsięwzięciem, powstałym z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w 2004 r.   Celem Programu jest promowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji metanu poprzez efektywne sposoby wykorzystania go jako źródła czystej energii. Aktualnie w M2M uczestniczy 36 krajów oraz p(...)
»