Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje ekologiczne w (...)

Od 1990 do 1998 roku systematycznie rosły wydatki budżetów gmin na ochronę środowiska, gdyż władze samorządowe same dostrzegły potrzebę dbania o środowisko. Niestety, z chwilą przejęcia przez gminy szkół i szpitali wydatki na inwestycje proekologiczne drastycznie spadły. Na szczęście nie wszystkie gminy przestały inwestować w ochronę środowiska, choć niestety większość obecnie realizowanych inwestycji to najczęściej tylko kontynuacja już rozpoczętych przedsięwzięć. Zdarzają się inwestycje c(...)
»