Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe poziomy odzysku i re(...)

Dyrektywa 2005/20/WE1 i jej transpozycja do prawa polskiego Zagadnieniu odpadów opakowaniowych na płaszczyźnie wspólnotowej jest poświęcona dyrektywa 94/62/WE2 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. W prawie polskim tę dyrektywę transponuje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców3. Jednym z podstawowych założeń wymienionych aktów prawnych jest obowiązek osiągania przez podmioty objęte zakresem ich regulacji odpowiednich poziomów(...)
»

Obiekty wod-kan a infrast(...)

Jednym z najistotniejszych zasobów, który musi podlegać szczególnej ochronie, jest woda pitna. Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa gospodarki ściekowej. Dlatego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, po uznaniu ich na mocy odpowiedniej decyzji za operatorów infrastruktury krytycznej, są zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z ochroną tej szczególnej infrastruktury. Czy rzeczywiście jednak podmioty te w pełni realizują obowiązki operat(...)
»