Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

  Ostatnie pięciolecie było tragiczne dla alei przydrożnych i przyulicznych w Polsce. Przyczyną tego było wejście w życie 1 maja 2004 r. ustawy o ochronie przyrody, której art. 86 praktycznie dopuszcza wycinkę wszystkich drzew przy drogach. Pod pretekstem zagrożenia bezpieczeństwa są one bezlitośnie przycinane, skalpowane (ogławiane) i karczowane. Co roku wycina się dziesiątki tysięcy zabytkowych przydrożnych drzew. Padają one ofiarą bezdusznego urzędnika, pazernego chło(...)
»

Solidarna odpowiedzialnoś(...)

Przepisy Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) przewidują szereg regulacji, które mają na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego w przypadku nierzetelności wykonawcy zamówienia, a także interesu podwykonawcy jako podmiotu najsłabszego w stosunku wynikającym z udzielenia zamówienia. W tym celu wprowadzono instytucję solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania w trzech podstawowych sytuacjach: zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy (dotyczy szero(...)
»