Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inteligentny system wywoz(...)

W listopadzie 2002 r. na targach POLEKO firma Schneider Techkom z Chorzowa po raz pierwszy pokazała dostosowany do polskich warunków system do identyfikacji pojemników na odpady. Jest on oparty na wieloletnich doświadczeniach niemieckiej firmy MOBA, która wyposażyła w niego już ponad 600 śmieciarek w Europie. System firmy MOBA rozwinął się na bazie powszechnie stosowanego niegdyś we wschodnich Niemczech systemu żetonów. Każde gospodarstwo domowe musiało zakupić aluminiowy żeton(...)
»

Przybyli, sprawdzili, oce(...)

Kontrola NIK na Warmii i Mazurach Ocena działań podejmowanych przez gminy na rzecz rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego to główny cel kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Kontrolą objęto 12 urzędów gmin, sześć komunalnych podmiotów gospodarczych, którym gminy powierzyły eksploatację urządzeń infrastruktury wod-kan, oraz spółkę prawa handlowego, zarządz(...)
»