Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instalacja kogeneracyjna (...)

Spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna eksploatuje na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód instalację produkującą energie elektryczną i cieplną z biogazu w wysokosprawnej kogeneracji. W układzie zainstalowano cztery jednostki typu TCG 2016CV16 o mocy elektrycznej 716 kW, przystosowane do spalania biogazu powstającego w wyniku fermentacji osadów ściekowych. Sprawność elektryczna instalacji, potwierdzona badaniami zleconymi zewnętrznej, akredyto(...)
»

Wykorzystanie ciepła odpa(...)

Sprawność energetyczna procesu dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy końcowego jest ważnym elementem optymalizacji kosztów w ramach funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jednym z istotnych elementów potencjalnej obniżki generowanych strat przesyłowych są transformatory, których ilość oraz moc jednostkowa sprawia, że możliwości technicznego wykorzystania ciepła odpadowego, odprowadzanego do otoczenia poprzez zabudow(...)
»