Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasady określania nasadze(...)

Usuwanie drzew jest procesem ciągłym, nieuniknionym i mającym wiele zróżnicowanych przyczyn. Drzewa wycina się z uwagi na stwarzanie przez nie zagrożenia, obumieranie, brak szans na przeżycie, przebudowę dróg, regulację i utrzymanie koryt cieków naturalnych czy ze względu na przywracanie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego zgodnego z przeznaczeniem terenu. Zasadność wycinki drzew jest nierzadko kwestią sporną. Dotyczy to zwłas(...)
»