Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Oczyszczalnia na szóstkę! Ponad 6,3 mln zł brutto pochłonie rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie (woj. wielkopolskie). Inwestycja została wsparta dofinansowaniem unijnym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa). Projekt zakłada wykorzystanie części istniejących obiektów oczyszczalni, które zostaną zaadaptowane do nowych potrzeb, oraz budowę kolejnych obiektów tec(...)
»

Przestrzeń jako problem p(...)

Pod koniec ubiegłego roku Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęło stanowisko w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski. Podsumowuje ono wyniki badań instytutów i komitetów naukowych PAN nad zagospodarowaniem przestrzennym i stanem gospodarki przestrzennej w Polsce, szczególnie opublikowanych ostatnio trzytomowych „Studiów nad chaosem przestrzennym”. Udokumen(...)
»