Raport o ZSEE

wydany w Recykling – 2016-4
  DRUKUJ

Na podstawie prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz danych zawartych w bazie danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie corocznie sporządzany jest raport. Jaki wyłania się z niego obraz gospodarki ZSEE?


Zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2015 r., poz. 1688), Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do 30 lipca każdego roku roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym. 

Z rejestru ubyło prawie 550 przedsiębiorców
Według prowadzonego przez GIOŚ od 1 [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus