Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

Sztuka dla sztuki(...)

„Partyzantka gospodarcza”, „pospolite ruszenie”, powrót do dzikich wysypisk śmieci – tak w opinii branżowców w skrócie można przedstawić skutki projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczególnie wiele kontrowersji budzą zapisy dotyczące wzrostu opłaty za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych nawet o… 500%! W środowisku wrze. Szykuje się kolejna rewolucja w gospodar(...)
»

Słownik angielsko - polsk(...)

salvage - material recovered from solid waste for the purposes of recycling • Materiał odzyskany sampling - collecting a portion of a large amount as representative of the whole • Pobieranie próbek sanitary landfill - american term for Controlled Landfill • Składowisko sanitarne satellite vehicle - a small collection vehicle that transfers its loads into a larger vehicle operating in conjunc(...)
»