Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

Problem z obsługą merytor(...)

Pod koniec ubiegłego roku Delegatura NIK w Poznaniu zbadała wybrane zadania w zakresie budowy infrastruktury technicznej, współfinansowanej z funduszy strukturalnych. Oceniane projekty dotyczyły budowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kontrola objęła sześć podmiotów: Urzędy Miejskie w Trzciance, Krotoszynie i Obornikach, Urzędy Gminy w Łęc(...)
»

Współspalanie biomasy – o(...)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i ochrony środowiska. Ponadto stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju. Europa jest światowym liderem energetyki odnawialnej, której rozwój jest dodatkowo wspierany przez instrumenty polityczne i legislacyjne. Jedną z technologii umożliwiających osiągnięcie unijnych celów w zakresie energii elektryczne(...)
»