Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Deszcze nawalne przyczyną(...)

Pojęciem „katastrofy kanalizacyjne” określa się przypadki zapadania się gruntu nad kanałem wraz z nawierzchnią uliczną lub terenem o innym zagospodarowaniu, niekiedy wraz z ludźmi lub pojazdami znajdującymi się wówczas na powierzchni terenu. Niektóre z nich stwarzają poważne zagrożenie dla życia ludzi i generują olbrzymie koszty związane z usuwaniem szkód. Wystąpienie katastrofy kanalizacyjnej poprzedzone jest przemieszczaniem się g(...)
»

Durban – porażka ogłoszon(...)

Niedawno zakończyła się światowa konferencja klimatyczna w Durbanie – wielki zjazd będący kontynuacją przełomowego spotkania w Kioto (1990 r.), kiedy część państw po raz pierwszy zgodziła się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Od 1990 r. i od chwili obowiązywania protokołu z Kioto (wszedł on w życie w 2005 r., gdy nastąpiła ratyfikacja jego postanowień przez odpowiedni procent państw) odbyło się już kilka kolejnych spotkań – w Poznaniu, Kopenhadze, Can(...)
»