Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe wytyczne do badań od(...)

W listopadzie 2018 r. na zlecenie ministra środowiska firma Atmoterm opracowała dokument pt. „Wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące realizacji badań w zakresie analizy składu morfologicznego odpadów, właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz weryfikacji wyników badań”. Na potrzebę opracowania tego dokumentu zwrócono uwagę w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Metody badań zostały tak zaproponowane, aby możliwe było porównywanie otr(...)
»

Holistycznie o środowisku(...)

Rozmowa z Barbarą Koszułap członekiem zarządu firmy ENERIS Polska i członek Rady Nadzorczej ENERIS Surowce   ENERIS właśnie wykupiła 100% udziałów spółki Veolia Usługi dla Środowiska, która wcześniej należała do francuskiej grupy Veolia. Dzięki temu sektor samorządowy i przemysł zyskują nowego, dużego partnera – ENERIS. Jaki będzie zakres działalności nowo utworzonej spółki? Zakres działań ENERIS o(...)
»