Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność w normie(...)

Wzrastające koszty energii oraz cele dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla to jednoznaczny sygnał, że organizacje nie mogą dłużej ignorować tego, w jaki sposób podchodzą do efektywności energetycznej. Najlepsze praktyki dla zarządzania zużyciem energii w organizacji określono w normie BS EN 16001:2009. Ankieta przeprowadzona w 2009 r. w Wielkiej Brytanii wśród ok. 800 organizacji wykazała, że prawie cztery na pięć spośród nich twierdzi, że z(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Biologiczne oczyszczanie w Mirosławcu Na terenie gm. Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie) zostanie zrealizowany projekt mający na celu uporządkowanie i modernizację systemu kanalizacyjnego. W ramach zadania wartego ponad 7,6 mln zł brutto rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Mirosławcu do przepustowości dobowej 1500 m3/d. Obiekt działać będzie w oparciu o technologię biologicznego oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego. (...)
»