Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 3 listopada 2008 r. nr 196, poz. 1217) Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej art. 290 ust. 2 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Jego adresatem są podmioty korzystające ze środowiska w rozumieniu ustawy – Praw(...)
»

Potrzebna jest synergia(...)

Ze Sławomirem Mazurkiem,  podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Katarzyna Błachowicz W perspektywie kilku lat Polska będzie miała możliwość skorzystania z programów pomocowych. Na razie Unia zamroziła ok. 10 mld zł. Jakie warunki ex ante musi spełnić Polska, by odblokować pomoc unijną? W tym  obszarze gospodarki odpadami alokacja środków wynosi ok. 1,4 mln euro. Bez speł(...)
»