Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulamin dostarczania wo(...)

W artykule zaprezentowano niektóre zagadnienia poruszone w orzeczeniach sądów administracyjnych wydanych w związku z kwestionowaniem przez organy nadzoru lub indywidualnych odbiorców regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Chodzi o regulaminy uchwalane przez rady gmin w oparciu o art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawa o zbiorowym lub ustawa). Podsta(...)
»

Rośliny mało znane. Ewodi(...)

Ewodia Daniela (Tetradium daniellii (Benn.) Hartley) należy do rodziny rutowatych (Rutaceae). W stanie naturalnym występuje na Półwyspie Koreańskim i w północnych prowincjach Chin, aż po Mandżurię. Rośnie tam w lasach liściastych do 160 m n.p.m. Panuje tam klimat monsunowy z roczną sumą opadów około 600 mm, a termiczne minimum absolutne w niektóre zimy wynosi -22°C, zwykle jest wyższe. Została odkryta przez Williama Freemana Daniella (1818–1865) w 1860 r. i po raz pierwszy w(...)
»