Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Systemy hydrofitowe w ocz(...)

Stale postępujący rozwój miast oraz stosunkowo niedawna zmiana stanowiska na temat konieczności szybkiego odprowadzania wód deszczowych z powierzchni utwardzanych, czynią problem oczyszczania ścieków deszczowych jak najbardziej aktualnym.  Obecnie celem priorytetowym jest minimalizacja powierzchni utwardzanych oraz stwarzanie warunków dla infiltracji wód deszczowych do gruntu.  Za t(...)
»