Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Zielone targi(...)

Monika Bartczak Największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi ekologiczne – POLEKO 2004 zgromadzą ponad 700 wystawców z 20 krajów. Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator imprezy, zapewniają, że nie zabraknie nowości. Patronat honorowy nad Targami objęli ministrowie środowiska, gospodarki i pracy oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Polska jest w trakcie wdrażania unijnych norm dotyczących ochrony środowiska. Przed nami lata zielonych inwestycji i dbałości o środowi(...)
»

Zasady ustalania taryf(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są resortowo przynależne do Ministerstwa Budownictwa, które równocześnie nadzoruje gospodarkę mieszkaniową, a więc głównych odbiorców usług wod-kan. Ponadto taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla tych przedsiębiorstw zatwierdzane są przez władze samorządowe zależne od swoich wyborców, czyli odbiorców usług tych przedsiębiorstw. Regułą jest także (z nielicznymi wyjątkami) przynależność przedsiębiorstw (...)
»