Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Projekt nowelizacji ustaw(...)

W pierwszej dekadzie czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Zawarto w nim kilka zmian dotyczących składowania odpadów. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie możliwości zamknięcia składowiska odpadów z urzędu. Zaproponowano również zmiany dotyczące instrukcji eksploatacji składowiska od(...)
»

Energia bez CO2(...)

Koniec 2011 r. to czas powstania ważnych regulacji prawnych, dotyczących „niskoemisyjności” na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym.  Do tych uregulowań należą m.in. Kioto II, Energy Plan 2050 i Krajowy Program Inwestycyjny, wymagany przez dyrektywę EU-ETS. Ten ostatni porównywany jest z Planem Marshalla ze względu na skalę potrzebnych inwestycji, którą Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji szacuje na 200 mld zł do 2020 r. Z(...)
»