Wszystkie artykuły w kategorii: "Rynek metali"

Polecane artykuły:

Lepiej z mądrym... cz. I(...)

Jak zapowiedziałem w ostatnim felietonie pragnę podzielić się przemyśleniami po lekturze poselskiego projektu ustawy (druk nr 905) o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii. Udział energii ze źródeł odnawialnych w bilancie paliwowo-energetycznym na świecie wynosi średnio 18%, a w Unii Europejskiej 6%. W Polsce szacuje się, go na ok. 2,5%, a jeszcze w 1993 r. wartość ta szacowana była na 1%. Bez wątpienia dużą pomocą dla rozwoju OZE jest wspar(...)
»

Krajowy Program Oczyszcza(...)

Dyrektywa 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek m.in. wyposażenia aglomeracji powyżej 2000 RLM w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz odprowadzania do wód ścieków komunalnych odpowiednio oczyszczonych z substancji biologicznie rozkładalnych.   W celu wypełnienia tych zobowiązań w(...)
»