Wszystkie artykuły w kategorii: "Rynek metali"

Polecane artykuły:

Pomysł na ścieki(...)

W ubiegłorocznej edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii, jednym z wyróżnionych została gmina Kłaj. To prestiżowe w ochronie środowiska i ekologii wyróżnienie, zostało przyznane gminie za pomysłowość i efektywne działanie, w ramach gospodarki wodno–ściekowej. Kłaj leży w bliskim sąsiedztwie Krakowa, co dodatkowo determinuje szybki i prężny rozwój gospodarczy tej gminy. Właśnie z powodu dużej dynamiki inwestycyjnej samorząd uznał za jeden ze swoich głównych celów dbałość o(...)
»

Certyfikowany instalator (...)

Od stworzenia pojęcia „certyfikowanego instalatora” trwały dyskusje na temat rangi i umiejętności przypisanych temu nowemu „zawodowi”. W pracach przygotowawczych do programu Prosument Związek, wspólnie z NFOŚiGW, wypracował stanowisko, że w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków publicznych, „dawca” pomocy może, a nawet powinien zastrzec wymóg realizacji inwestycji wyłącznie przez certyfikowanych instalatorów, aby zapewnić właściwą jakość instalacji. Jednocześnie w rozmowach podkr(...)
»