Wszystkie artykuły w kategorii: "Rynek metali"

Polecane artykuły:

Umowy o dostarczanie ener(...)

Ustawa Prawo energetyczne posiada podstawowe znaczenie dla regulacji rynku energetycznego. Jednak wiele szczegółowych zagadnień, odnoszących się do ciepła, energii elektrycznej czy paliw, podlega również reżimom innych ustaw. Po pierwsze, stanowi to konsekwencje zasad polskiego systemu prawnego. Po drugie, taki stan rzeczy jest wynikiem powolnego ewoluowania regulacji energetycznej z zakresu prawa publicznego w kierunku gałęzi prawa prywatnego. Stosując postanowienia prawa ene(...)
»

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»