Opakowania po środkach niebezpiecznych – odzysk i recykling

wydany w Recykling – 2016-3
  DRUKUJ

Wielkość strumienia wprowadzanych do obrotu opakowań zawierających środki niebezpieczne wynosi ok. 16 tys. t rocznie i dynamicznie się zwiększa. W 2015 r. zebrano 2,97 tys. t odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

W latach 2014-2015 wzrost raportowanej masy opakowań wyniósł 6,3 mln t. Rzeczywista wielkość strumienia jest znaczącą wyższa, co wynika z faktu podejmowania przez niektórych wprowadzających produkty niebezpieczne działań polegających na zmianie kodu odpadów opakowaniowych. W strumieniu dominują opakowania ze stali 6,1 tys. t (40%) oraz z tworzyw sztucznych 5,1 tys. t (33%). Kolejnym pod względem znaczenia jest strumień opakowań z papieru i tektury 0,56 tys. t (3,7%). Masa opakowań po środkach ochrony roślin wynosi ok. 3 tys. t, co stanowi 20% całkowitej masy opakowań zawierających środk [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus