Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Pelet drzewny – efektywno(...)

Pelet to materiał opałowy pochodzący ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem pozostałości drzewnych, głównie trocin i wiórów, pozostałości po produkcji powstających w zakładach stolarskich i tartacznych, ale również pozostałości niedrzewnych, tzw. agro, z wykorzystaniem słomy, słonecznika lub innych materiałów organicznych. Zgodnie z definicją podaną w normie EN ISO 17225-2:2014, pelet drzewny to biopaliwo zagęszczone z biomasy drzewnej z dodatkami lub bez, zazwyczaj w postaci walca, o przypad(...)
»

Likwidacja skażeń środowi(...)

Wieloletnie zaniedbania w dziedzinie ochrony środowiska oraz brak świadomości ekologicznej spowodowały poważne zanieczyszczenie środowiska na terenie naszego kraju, m.in. produktami ropopochodnymi. Do najpoważniejszych zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych produktami naftowymi dochodzi zazwyczaj podczas przechowywania i transportu tych substancji. Trudno bowiem zapobiec np. wypadkom drogowym czy kolejowym, w wyniku których następuje wyciek przewożonego paliwa. Własne doświadczen(...)
»