Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poligeneracja – przykład (...)

Technologie umożliwiające ograniczenie zużycia paliw w ramach produkcji energii są uważane za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju obecnej cywilizacji. Współwytwarzanie kilku mediów w jednym procesie technologicznym jest skuteczną metodą zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej. Przykłady takich zastosowań znajdujemy w polskich zakładach, co jest najlepszym dowodem na to, iż rozwiązania te sprawdzają się w naszych realiach. Przedsięb(...)
»

Wzmocnić rolę gminy(...)

Gminy „bojkotują” realizowanie swoich ustawowych obowiązków wynikających ze zmiany ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw – ogłosiła Polska Izba Gospodarki Odpadami. Zdaniem PIGO gminy nie śpieszą się z uchwalaniem regulaminów utrzymania czystości i porządku a taka sytuacja rzutuje na brak nowoczesnego i szczelnego systemu gospodarki odpadami w Polsce. To jedynie bardzo powierzchowna i subiektywna ocena pejzażu po wprowadzeniu nowych przepisów, k(...)
»