Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkurencja na rynku publ(...)

Biorąc pod uwagę liczbę pasażerów oraz czynione nakłady finansowe, transport zbiorowy w Polsce to w dużej mierze transport o charakterze lokalnym, organizowany przede wszystkim na szczeblu gminnym. Artykuł 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż kwestia zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – jako przejawu zbiorowych potrzeb wspólnoty – stanowi jedno z zadań własnych gminy.   Obowiązek(...)
»

Konsekwencje bezprawnego (...)

Konsekwencje bezprawnego gromadzenia odpadów W praktyce działania przedsiębiorców gospodarujących odpadami oraz organów kontrolujących zgodność tych działań z prawem może pojawić się wątpliwość. Dotyczy ona rozróżnienia sytuacji związanych z gromadzeniem odpadów w sposób naruszający wymagania określone prawem ze względu na przyczyny takiego nielegalnego gromadzenia, skutkujące koniecznością orzeczenia opłaty podwyższonej albo administracyjnej kary pieniężnej(...)
»