Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zimowy wróg drzew(...)

W ostatnich latach nasiliła się degradacja drzewostanów miejskich, szczególnie przyulicznych. Jednym z tego powodów jest nadmierne zasolenie siedlisk przyulicznych, wynikające w znacznym stopniu z chemicznego odladzania jezdni. W początkowym okresie chemicznego zwalczania gołoledzi (zima 1969/1970 r.,) stosowano od 68,6 do 22 158 ton mieszaniny składającej się w 95% z NaCl i w 5% z CaCl2. Już w 1970 r. odnotowano znaczne straty w drzewostanach(...)
»

Dziękujemy za zgłoszenia(...)

W tym miesiącu zakończymy przyjmowanie zgłoszeń do redakcyjnych konkursów. 10 września oficjalnie zamkniemy listę uczestników III edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę, II edycji Konkursu o Srebrną Puszkę i I edycji Zbiórki Tworzyw Sztucznych. W momencie wydania naszego miesięcznika ciągle jeszcze nadchodzą nowe zgłoszenia, stąd nie możemy jeszcze przedstawić oficjalnej liczby uczestników. Wszystko wskazuje na to, że zgłoszeń będzie więcej niż w roku ubiegłym. (...)
»