Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unijna polityka klimatycz(...)

Celem powinna być redukcja emisji gazów cieplarnianych w ujęciu globalnym, a nie ograniczanie emisji z terytoriów poszczególnych krajów. Niestety, całe unijne instrumentarium środków prawnych i finansowych w zakresie redukcji emisji jest zorientowane na ograniczenie emisji z terytorium danego kraju członkowskiego czy Unii jako całości. Takie podejście byłoby uzasadnione, gdyby wszystkie państwa na świecie realizowały takie same zobowiązania redukcyjne. W tak(...)
»

Przestrzeń ulicy kształtu(...)

Przestrzeń ulicy kształtuje charakter miasta! Miasto jest miejscem, w którym spędzamy dużo czasu. Od tego, jak wygląda i co nam oferuje, zależy to, jak się w nim czujemy. Rozmowa z dr. Łukaszem Mikułą z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania, o tym jak ważne jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej.   Czym jest przestrzeń publiczna? (...)
»