Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwości redukcji emisj(...)

Transport odpowiada za 30% zużycia energii w UE, a transport drogowy za 84% emisji CO2 w tym sektorze. Jest to też jedna z najtrudniejszych dziedzin, jeżeli chodzi o kontrolę emisji CO2. Działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla przyniosły efekty we wszystkich sektorach – za wyjątkiem transportu! Przewidywany wzrost emisji CO2 Na wykresie pokazano obecne oraz spodziewane zmiany emisji CO2 w(...)
»

Rynek energii w Polsce – (...)

  Zdaniem wielu ekspertów 2010 r. zmienił oblicze polskiej energetyki. Szczególnie istotne zmiany nastąpiły po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, zobowiązującej wszystkie spółki wytwórcze do sprzedaży poprzez regulowany rynek giełdowy 15% wytwarzanej energii.   Przepis ten okazał się wielkim sukcesem, ponieważ wytwórcy skierowali do publicznych form sprzedaży znacznie więcej niż usta(...)
»