Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Lotniska regionalne(...)

Europa regionów staje się rzeczywistością w naszej części kontynentu. Pomimo politycznych, administracyjnych i finansowych problemów naszego kraju dokonuje się skok jakościowy, który bardziej doceniają odwiedzający Polskę turyści niż my sami. Jednym z kluczowych elementów „nowego krajobrazu regionalnego” jest infrastruktura transportowa. Prawie 15,3 mld euro dotacji unijnych będzie do wykorzystania w latach 2007-2013 na budowę dróg i torów kolejowych oraz rozbudowę is(...)
»

Recykling organiczny(...)

Kompostowanie, zwane również recyklingiem organicznym, to naturalna metoda odzysku i zagospodarowania odpadów. Polega ona na obróbce tlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystywaniu mikroorganizmów, w wyniku czego powstaje materia organiczna. Kompostowanie odpadów miejskich rozpoczęto z początkiem XX w. i od tego czasu obserwowany jest stały postęp w stosowaniu tej (...)
»