Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarz wydarzeń(...)

19-20.09.2012, Warszawa Międzynarodowa konferencja i wystawa NAFTA i GAZ 2012 Organizator: Zarząd Targów Warszawskich Info: 22 849 60 06 w. 122, polonecki@ztw.pl, www.naftaigaz.ztw.pl   26-28.09.2012, Toruń IX Forum Ekologiczne Branży Chemicznej Organizator: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Sekr(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Nowa oczyszczalnia w gminie Mrozy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe MONTECH z Lublina wygrało przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzal w gm. Mrozy (woj. mazowieckie). Kontrakt opiewa na ponad 2,8 mln zł brutto. Został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt dotyczy budowy mechaniczno-bio(...)
»