Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od A do Z o wierzbie ener(...)

Wierzba jest uprawą wieloletnią, która zaczyna przynosić pierwsze ekonomiczne efekty po czterech lub pięciu latach od pierwszych zbiorów. Wymaga to jednak inwestycji w przygotowanie gleby, sadzenie i uprawę. Dlatego istotne jest, aby koszt założenia plantacji wierzby był jak najniższy, aby nie zamrażać zbyt dużego kapitału do czasu jego zwrotu. Niemniej bardzo ważne jest, by oszczędności nie odbywały się kosztem wyboru tańszych, gorszych odmian, niewłaściwego przygotowania gleby (...)
»

Tempo szybkie, a mety ni(...)

Żyjemy w czasach ustawicznych pytań o ostateczny kształt kluczowych dla branży wod-kan aktów legislacyjnych oraz niepewności, którą one rodzą. Jeszcze nie przebrzmiało echo uchwalenia Prawa wodnego, a już stoimy przed kolejnym wyzwaniem - ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  W toku prac Do IGWP 2.10.2017 r. wpłynęło pismo od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIiB), dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o z(...)
»